Mikrousługi zmieniają nasze życie

Jak myślicie, co łączy takich gigantów jak Facebook, Google, Twitter, Allegro czy Ebay?

Oprócz rozpoznawalności oraz niesamowitych dochodów, wszystkie z nich postawiły na tworzenie swojego oprogramowania w architekturze mikrousług. Okazuje się jednak, że taki trend nie dotyczy tylko i wyłącznie największych firm z sektora IT. Badania pokazują, że ponad połowa programistów na całym świecie posługujących się językiem Java, już korzysta lub zamierza korzystać z mikrousług podczas procesu tworzenia swojego oprogramowania.

Na początek dobrze będzie wyjaśnić ten tajemniczy termin, jakim jest mikrousługa. Jest to alternatywne rozwiązanie odnoszące się do stylu tworzenia oprogramowania. Podczas tworzenia aplikacji wykorzystującej architektury mikrousług i kontenerów, deweloperzy mogą dowolnie dobrać jej różne elementy, nie zajmując się jednocześnie całością aplikacji. Dzięki temu, proces produkcyjny oprogramowania ulega skróceniu, co z kolei przekłada się na zredukowanie jego kosztów nawet o 60%. Co więcej, o zwiększa się również elastyczność oraz szybkość zmian innowacyjnych. Programowanie z wykorzystaniem mikrousług pozwala również na o wiele bardziej wydajne wykorzystywanie powierzchni serwerowych, na których jest ono zainstalowane. Aplikacja stworzona z wykorzystaniem mikrousług jest również niezależna od platformy, technologii oraz umiejętności zespołu informatycznego. Jest to bardzo ważne, gdyż programy dla firm powstają niekiedy w różnych technologiach, zaś późniejsza ich integracja jest w pewnych przypadkach niemalże wymagana.

Konieczność coraz częstszego i szybszego tworzenia oprogramowania wzrasta. Taka sytuacja wymusza wręcz na działach IT odpowiednie przystosowanie się do dynamicznych zmian, aby najnormalniej nie zostać w tyle. Dyrektorzy IT w firmach na różne sposoby radzą sobie z tym pędzącym pociągiem zmian i najczęściej wykorzystują do tego nowe metodyki pracy. Jedną z nich jest podejście Agile, które pozwala niekiedy w ciągu kilku dni stworzyć działające komponenty oprogramowania, mimo zmieniających się lub nie do końca doprecyzowanych wymagań. Nie ulega wątpliwości, że mikrousługi i kontenery ułatwiają życie programistów oraz zdecydowanie przyspieszają ich pracę.

Oprogramowanie dla firm powstaje w czasie zależnym od jego stopnia skomplikowania oraz odpowiedniego zdefiniowania wymagań. Mikrousługi pozwalają znacznie przyspieszyć prace nad takim oprogramowaniem, dzięki czemu klient końcowy otrzyma swój produkt o wiele szybciej niżeli w przypadku wykorzystywania starych metod. Wobec tego, z całym przekonaniem można się zgodzić ze stwierdzeniem, że mikrousługi zmieniają nasze życie.