Inwestycja w naukę a gospodarka

Co ROKU 2007 ekonomiści z Cornell UniverSity, INSEAD i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) publikują Globalny Indeks Innowacyjności (Gii) – coroczny raport, w którym oceniają możliwości i wydatki gospodarek światowych pod kątem innowacyjno§ci. Tegoroczne sprawozdanie dostarcza danych na temat 142. krajów, które obejmują 94,9% populacji świata oraz 98,7% globalnego produktu krajowego brutto. Jak zmierzyć tak […]