Spółdzielnie socjalne – nowe zjawisko?

Ciekawą dziedziną gospodarki i stosunkowo nową na polskim gruncie są spółdzielnie socjalne, nazywane również przedsiębiorstwami społecznymi. Tworzenie takich instytucji jest jednocześnie formą pomocy dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Toteż jej członkami zostają między innymi: – bezrobotni; – bezdomni; – opuszczający więzienie; – uzależnieni na przykład od narkotyków lub alkoholu (po zakończeniu programu terapeutycznego […]