Analiza kryminalna, czyli jak zwalczyć przestępczość

Informacja jest podstawową jednostką, której zadaniem jest jakikolwiek wpływ na rozwój wydarzeń. W analizie kryminalnej kluczowe znaczenie ma informacja jednostkowa i wzajemna relacja poszczególnych faktów oraz wynikający z tego ciąg przyczynowo-skutkowy. Jaki jest cel analizy i w czym może pomóc?

Potwierdzone info – ślepy zaułek

Eksperci zgadzają się co do zasadności przeprowadzania analizy kryminalnej. Jej rola jest przede wszystkim dyktowana pracą dochodzeniowo-śledczą oraz operacyjną. Specjaliści zmuszeni są do mocnej selekcji zgromadzonych danych, aby uniknąć potencjalnych błędów i zaszkodzenia śledztwu. Nierzadko zdarza się, że liczba otrzymanych informacji prowadzi do ślepego zaułku i odpowiednie organy nie są w stanie zidentyfikować istotnych powiązań. Dlatego tak ważna jest umiejętność wykluczenia informacji nie mających z daną sprawą nic wspólnego.

Istota analizy kryminalnej

To najczęściej wykorzystywane narzędzie przez organy ścigania, agencje detektywistyczne i wymiar sprawiedliwości. Pozwala to na płynne przeprowadzenie śledztwa. Co składa się na analityczny proces? Przede wszystkim stosuje się ujednolicone techniki hipotez, podejmuje się próby rekonstrukcji przebiegu konkretnych przestępstw czy identyfikuje podobne zdarzenia pod względem struktury siatek przestępczych, a przy tym bardzo precyzyjnie analizowany jest zakres i sposób prowadzenia działalności przestępczej.

Cel uświęca środki?

Kwestia dyskusyjna w aspekcie analizy kryminalnej. Elementarnym celem jest wyprowadzenie wniosków, obranie prawidłowego kierunku, który pozwoli ustalić czynności w danej sprawie. Schemat takiego postępowania wygląda następująco: gromadzenie informacji – przetwarzanie – interpretacja – wizualizacja. Analiza kryminalna skupia wokół siebie wszystkie organy ścigania, jednostki specjalne, agencje bezpieczeństwa w obrębie nie tylko danej lokalizacji, ale również w kooperacji międzynarodowej.

Zakres działań

Analiza kryminalna obejmuje swoim zakresem bilingi telefoniczne, przepływ pieniędzy na rachunkach bankowych, przepływ towarów, powiązania osobowo-przedmiotowe, obrazowanie mechanizmów powstawania określonych zachowań czy porównanie materiałów spraw i budowanie wersji śledczych.

To wciąż niezawodne narzędzie, dzięki któremu finalnie sprawy nie kończą się pospolitym fiaskiem.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *