Czym charakteryzują się ścianki szczelne stalowe?

Ścianki szczelne stalowe

Wszystko cokolwiek budujemy, a co jest w jakiś sposób trwale związane, w ten czy inny sposób, z gruntem wymaga wcześniejszego wykonania różnego rodzaju prac ziemnych. Niezależnie od tego, czy będzie to mały domek jednorodzinny, czy też olbrzymi wieżowiec lub drapacz chmur albo też, most, wiadukt czy tunel, to każdą taką budowę rozpoczyna się od zrobienia wykopu, co przy zastosowaniu maszyn jest zadaniem dosyć łatwym; znacznie trudniejsze jest jego zabezpieczenie.

Dlaczego należy chronić budowlany wykop ziemny?

Niniejszy artykuł prezentujemy naszym czytelnikom, dzięki uprzejmości pracowników Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” z Warszawy, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą dotyczącą omawianego tematu.

Każdy głębszy wykop ziemny stanowi potencjalne zagrożenie dla pracujących bądź przechodzących w pobliżu ludzi i zawsze powinien on być ogrodzony płotem lub barierkami, aby nikt do niego nie wpadł. My jednak omawiamy dzisiaj innego rodzaju zabezpieczenie, a mianowicie takie, które chroni sam wykop przed jego zniszczeniem. Jak powiedzieliśmy we wstępie, wykop można dzisiaj wykonać dosyć łatwo, jednak bez odpowiednich działań ochronnych może on szybko ulec zniszczeniu; jego skarpy, szczególnie w dość lekkim i mało zwartym gruncie mogą osuwać się, czy to z powodu opadów atmosferycznych, działania wód gruntowych, czy też drgań ziemi powodowanych pracującym w pobliżu ciężkim sprzętem. Oczywiście w zdewastowanym wykopie nie da się wylać odpowiednio trwałych i zgodnych z projektem fundamentów przyszłej konstrukcji budowlanej. Metoda zabezpieczenia wykopu ziemnego jest dobierana zawsze stosownie do jego rodzaju, sposobu wykonywania dalszych prac oraz czynników środowiskowych. Inaczej zabezpieczamy wykopy szerokoprzestrzenne niż wąskoprzestrzenne i inaczej głębokie niż płytkie. Do zabezpieczania wykopów ziemnych najczęściej stosowane są:

  • ścianka szczelna stalowa,
  • obudowa berlińska,
  • palisada z mikropali.

My dzisiaj zgodnie z tematem naszego artykułu omówimy bliżej tę pierwszą metodę

Zabezpieczanie wykopów ziemnych ścianką szczelną stalową

Jest to bardzo popularna i stosowana w wielu różnych sytuacjach metoda.

Ścianka szczelna stalowa może służyć między innymi do:

  • podpierania ścian wykopu,
  • ograniczenia dopływu wody do wykopu, a także zabezpieczenie go przed kurzawką i rozmyciem jego dna,
  • zwiększenia szczelności podłoża pod podstawami fundamentów budowli służących do spiętrzania wody,
  • umocnienia nabrzeży w budownictwie z zakresu hydrotechniki,
  • wygradzania fundamentów budowli posadowionych na terenach nawodnionych.

Ścianki szczelne stalowe mogą być stawiane tylko tymczasowo na okres wykonywania robót lub też na stałe, stanowiąc wtedy część konstrukcyjną fundamentu. Jak i z czego się je stawia? Ich podstawowym materiałem konstrukcyjnym są długie profile stalowe o przekroju w kształcie litery U lub Z, zwane też grodzicami. Profile te są wprowadzane do gruntu metodą bezwibracyjną w nawiercone otwory lub wbijane przy użyciu wibromłota, a więc metodą wibracyjną, a następnie łączone w swojej górnej części specjalnymi zamkami. Ścianki szczelne stalowe mogą być wbijane na różne głębokości, co zależy od pionowego wymiaru samego wykopu, warunków gruntowo-wodnych oraz wielkości obciążeń wynikających z parcia gruntu, wody, fundamentami sąsiednich budowli i tak dalej.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *