Czym jest tłumaczenie medyczne i w jakim celu się je wykonuje?

W większości przypadków złe tłumaczenie medyczne może mieć najgorsze konsekwencje. Dlatego też niewielu tłumaczy decyduje się na wykonywanie tego typu tłumaczeń. Tłumaczenia ustne w szpitalach stają się coraz częstsze.

Czym jest tłumaczenie medyczne i w jakim celu się je wykonuje?

Tłumaczeniem medycznym nazywa się przekład takich dokumentów jak np. historia choroby pacjenta, wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, zwolnienie, opinia i orzeczenie lekarskie, a także recepta, wypis ze szpitala czy skierowanie na badania. W zakres ten wchodzą także tłumaczenia wszelkich publikacji naukowych o tematyce medycznej oraz ulotki wyrobów farmaceutycznych czy instrukcje obsługi sprzętu medycznego. Podsumowując, tłumaczenie medyczne jest szeroko rozwiniętą dziedziną tłumaczeń, specjalizującą się w tematyce ochrony zdrowia.

Kto może wykonać tego typu tłumaczenie?

Tłumaczenie medyczne musi być wykonane przez osobę posiadającą do tego odpowiednie kompetencje. Do wykonania takiego przekładu, tłumaczowi nie wystarczy podstawowa znajomość dwóch języków. Taki rodzaj tłumaczenia charakteryzuje się specyficzną terminologią, dlatego praca ta wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Tłumacz musi biegle operować słownictwem z zakresu medycyny, a także być zorientowanym w dziedzinie nowoczesnych technologii leczenia. Osoba wykonująca taki przekład powinna także wykazywać się ogromną dokładnością i skrupulatnością w wykonywanym zadaniu. Od błędnego tłumaczenia medycznego może zależeć zdrowie i życie pacjenta, dlatego ważne jest, aby było ono wykonane poprawnie. Warto mieć zatem na uwadze, że nie każde biuro tłumaczeń specjalizuje się w tłumaczeniach medycznych.

Proces tłumaczenia medycznego

Zanim tłumacz przystąpi do wykonania tłumaczenia medycznego, musi zająć się szczegółową analizą terminów medycznych użytych w tekście. Powinien także przeprowadzić dokładny research odnośnie specyfiki tłumaczonego tekstu. Proces ten zazwyczaj nie jest łatwy i często może zająć znacznie więcej czasu niż wykonanie zwykłego tłumaczenia. Im bardziej specjalistyczne jest takie tłumaczenie, tym wyższa może być jego cena. Jest to jednak już kwestia indywidualna każdego biura tłumaczeń.

Wiarygodność tłumaczeń medycznych

Tłumaczenia medyczne zazwyczaj są konsultowane z korektorem medycznym, który specjalizuje się w owej dziedzinie. Proces weryfikacji jest bardzo ważny w ustaleniu wiarygodności i poprawności merytorycznej tłumaczonego tekstu. Tłumaczenie medyczne nie może w żaden sposób odbiegać od tekstu oryginalnego, dlatego ważne jest konsultowanie go z osobą wykształconą w tym kierunku. Biura tłumaczeń bardzo często nawiązują współprace z ekspertami, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i rzetelność przekładu.

W ostatnich latach popularne stały się języki mniej znane. Należą do nich: turecki, perski, hebrajski i koreański.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *