Czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

drzwi przeciwpożarowe

Konstrukcje stalowe są mało odporne na działanie wysokich temperatur, co jest szczególnie niebezpieczne w trakcie pożaru. Bezpieczeństwo pożarowe budynków o stalowej konstrukcji można zwiększyć, stosując środki ochrony czynnej i biernej. Zabezpieczenia te ułatwiają zlokalizowanie ognia i szybkie podjęcie akcji gaśniczej, są także przydatne podczas ewakuacji osób przebywających w budynku.

Inaczej niż konstrukcje żelbetowe czy drewniane, konstrukcje stalowe w warunkach pożaru bardzo szybko osiągają wysokie wartości temperatury. W takich okolicznościach w zastraszającym tempie następuje degradacja właściwości mechanicznych stali. W większości przypadków, poza nielicznymi budynkami, konstrukcje stalowe mają bardzo małą nośność ogniową. To powoduje, że w tego typu nieruchomościach należy zastosować środki ograniczające ryzyko wystąpienia zagrożenia: czynne i bierne zabezpieczenia pożarowe.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Przeciwpożarowe zabezpieczenia czynne mają największe znaczenie dla ograniczania pożaru i jego negatywnych skutków w konstrukcjach stalowych. Do tego rodzaju ochrony zaliczamy sterowane systemy przeciwpożarowe, czyli takie, które automatycznie są włączane w razie zaistnienia ognia w budynku. Do czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych należą wszelkie czujki i alarmy umożliwiające wykrycie ciepłą, dymu i płomieni. System alarmów umożliwia ostrzeżenie o niebezpieczeństwie i potrzebie ewakuacji. Do tej kategorii zabezpieczeń zaliczamy także tryskacze i kurtyny wodne, ułatwiające gaszenie pożaru, a także systemy chroniące przed rozprzestrzenianiem się ognia. Okna przeciwpożarowe w czasie pożaru zostaną otwarte za pomocą elektrycznych napędów i dzięki temu umożliwiają wydostanie się na zewnątrz trujących gazów, dymu i gorącego powietrza. W celu polepszenia naturalnego ciągu stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwory doprowadzające świeże powietrze i ułatwiające ewakuację, np. drzwi przeciwpożarowe. Natomiast witryny przeciwpożarowe działają podobnie jak okna, jednak mogą być zamontowane pod sufitem w klatkach ewakuacyjnych lub w dachu.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia bierne także wpływają na rozwój pożaru, powodując przede wszystkim jego opóźnianie. Do tej kategorii ochrony budynku zaliczamy wszelkie zabezpieczenia drewna, stali, systemów wentylacji, elewacji betonowych itp. Najczęściej to impregnaty, zaprawy ogniochronne, farby, które w podwyższonej temperaturze pęcznieją, tworząc ochronną warstwę i inne środki opóźniające osiągnięcie przez konstrukcję temperatury krytycznej, która prowadzi do rozpoczęcia wydzielania łatwopalnych substancji. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe w przypadku powstania pożaru nie powstrzymują go, jednak mogą spowolnić jego rozwój.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe czynne, których rolą jest gaszenie pożaru i odprowadzanie dymu, nie pozwalając ogniowi na rozprzestrzenienie się, a ludziom ułatwiając ewakuację, są bardzo ważne. Równocześnie w tych samych okolicznościach znaczenie ma czas, czyli opóźnianie rozwoju ognia, na które wpływają bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Dlatego konieczne jest stosowane łącznie tych dwóch rodzajów zabezpieczeń.

Źródło: alsal.com.pl/konstrukcje-przeciwpożarowe

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *