Diagnozowanie wad refrakcji. Przegląd sprzętów diagnostycznych

Poland Optical

Wada refrakcji to fachowe określenie wad wzroku. Ich pomiar jest możliwy poprzez wykonanie odpowiednich badań w gabinecie okulistycznym, u optometrysty lub u optyka. Niezależnie od tego do kogo się zgłosimy w celu określenia wartości naszej wady wzroku, zostaniemy poddani takim samym badaniom. Jakim? Tego się dowiesz z naszego artykułu.

Rodzaje wad refrakcji

Zanim opiszemy, w jaki sposób dokonuje się badań wad wzroku, najpierw skupimy się na tym, co to jest wada refrakcji i jakie są jej rodzaje. Mianem refrakcji nazywamy proces załamywania promieni świetlnych na rogówce i soczewce oka. Jeżeli oko pozbawione jest wad, widzimy wyraźnie, jeżeli jednak dochodzi do powstania wady refrakcji, żeby zapewnić sobie ostre widzenie, konieczne jest zastosowanie szkieł korekcyjnych.

Jak dobrze wiemy, wady refrakcji mogą mieć różny charakter. W zależności od tego, w jakiej części oka dochodzi do zaburzeń widzenia, wyróżniamy:

  • Krótkowzroczność – spowodowaną zbyt długą gałką oczną, a co za tym idzie sytuacją, gdy obraz tworzy się jeszcze przed siatkówką oka.
  • Nadwzroczność – stan odwrotny od krótkowzroczności.
  • Astygmatyzm – nieprawidłowość w budowie rogówki lub gałki ocznej, przez co przechodzące przez oko promienie świetlne nie pokrywają się w krzyżujących się płaszczyznach.
  • Starczowzroczność (prezbiopia) – wada polegająca na nieprawidłowej akomodacji oka, czyli możliwości przenoszenia wzroku z przedmiotów z bliży do oddali.

Metody badania refrakcji

Obecnie w diagnostyce powszechnie stosuje się dwie metody badanie wady refrakcji: obiektywną i subiektywną.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy Poland Optical, renomowanego dystrybutora urządzeń okulistycznych i optycznych: „Obie metody badania wady refrakcji wzajemnie się uzupełniają. Zazwyczaj na początku lekarz stosuje metodę obiektywną, czyli komputerowe badanie wzroku, a później także metodę subiektywną z wykorzystaniem tablicy Snellena i kasety z soczewkami próbnymi.”

Obiektywne badanie refrakcji oka

Komputerowe badanie wzroku wykonywane jest przy użyciu autorefraktometru. Badanie trwa zaledwie kilka sekund, w trakcie których pacjent wpatruje się w wyświetlany na monitorze urządzenia mały przedmiot, a okulista wpuszcza w oko nieszkodliwą wiązkę promieni podczerwonych. Urządzenie w tym czasie dokonuje dokładnych pomiarów krzywizny rogówki oraz soczewki oka, na podstawie czego pokazuje dokładną wadę refrakcji.

Poważnym ograniczeniem tej metody jest fakt, że badanie odbywa się bez udziału pacjenta, tzn. pokazane wyniki niekoniecznie muszą się pokrywać z mocą szkieł korekcyjnych, w których pacjent będzie się najlepiej czuł. Dlatego też do dobrania odpowiedniej mocy szkieł konieczne jest również przeprowadzenie badania subiektywnego.

Subiektywne badanie refrakcji oka

To jest najbardziej klasyczne badanie okulistyczne. Lekarz pokazuje pacjentowi umieszczone na tablicy okulistycznej symbole o różnej wielkości, a pacjent musi powiedzieć czy je wyraźnie widzi. Żeby precyzyjnie określić wadę refrakcji pacjent ma założoną oprawkę, do której osoba przeprowadzająca badanie wtyka soczewki próbne o różnej mocy.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *