Jak diagnozuje się wady serca?

wady serca

Wady serca mają charakter wrodzony bądź nabyty. Oznacza to, że dotykają wszystkich grup wiekowych. Konsekwencją ich występowania jest nieprawidłowa praca organu, przez co dochodzi do trudności w przepływie krwi pomiędzy jego poszczególnymi elementami: komorami, przedsionkami, a także dużymi naczyniami tętniczymi i żylnymi. W jaki sposób diagnozuje się wady serca?

Rodzaje wad serca

Wady serca dzieli się zasadniczo na dwie grupy: wrodzone oraz nabyte. Te pierwsze mogą obejmować nieprawidłową budowę serca, aorty, a także innych naczyń krwionośnych takich, jak żyły i tętnice. Wada może dotyczyć również niewłaściwego położenia organu bądź zaburzeń w jego funkcjonowaniu. O ile nie zostały przeprowadzone wcześniejsze badania prenatalne, wszelkie nieprawidłowości są najczęściej wykrywane zaraz po przyjściu dziecka na świat. W skrajnych przypadkach może zachodzić konieczność natychmiastowego wdrożenia odpowiednich procedur chirurgicznych. Uważa się, że wrodzone wady serca występujące u noworodków i niemowląt są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w tej grupie wiekowej.

Nabyte wady serca są zwykle powikłaniem po różnego rodzaju infekcjach wirusowych oraz bakteryjnych. Zakażenia, które nie zostały w pełni wyleczone mogą uszkadzać zastawki sercowe. To z kolei skutkuje najczęściej ich niedomykalnością i cofaniem krwi do jam serca. Pacjent skarży się wówczas na zmniejszoną tolerancję wysiłkową oraz duszność, a niekiedy również kołatanie serca. Oprócz niedomykalności zastawek może dochodzić również do zwężenia połączeń pomiędzy aortą a lewą komorą.

Metody diagnostyki wad serca

Podstawowym badaniem pozwalającym przeprowadzić diagnostykę wad serca jest echokardiografia. Technika wykorzystuje fale ultradźwiękowe, co umożliwia odnalezienie przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania narządu. Echo serca jest zaliczane do badań bezpiecznych i nieinwazyjnych, a jego przebieg przypomina klasyczną ultrasonografię. W niektórych przypadkach jest wykonywane przezprzełykowo i polega wówczas na zastosowaniu sondy wyposażonej w specjalną głowicę. Echo przezprzełykowe określane jest jako jedna z najdokładniejszych metod diagnozujących wady serca.

„W rozpoznaniu przyczyny problemu pomaga niekiedy przeprowadzenie testów, podczas których pacjent jest poddawany intensywnemu wysiłkowi fizycznemu, działaniu środków farmakologicznych bądź stymulowaniu serca za pomocą elektrod. Technika nosi miano echokardiografii obciążeniowej, czyli tzw. stres echo. Badanie łączy w sobie dwa testy diagnostyczne: echokardiografię (echo serca) oraz elektrokardiografię wysiłkową (EKG wysiłkowe)” – tłumaczy specjalista z Centrum Medycznego Ultramedic.

Badanie wykonuje się przy podejrzeniu choroby wieńcowej, a także wtedy, gdy podstawowe testy uniemożliwiają jednoznaczną diagnostykę. Jeżeli jednak stres echo okazuje się niewystarczające, konieczne jest zastosowanie inwazyjnych metod takich, jak cewnikowanie serca. W przypadku, gdy niezbędne jest ustalenie położenia, kształtów oraz wymiarów serca, przeprowadza się rentgenografię klatki piersiowej. Prześwietlenie uwidacznia również część kręgosłupa, żebra oraz dolne drogi oddechowe.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *