Jakie jest idealne pH wody?

pH wody

Zanim odpowiemy na postawione tutaj pytanie, przypomnijmy sobie, czym skala pH w ogóle jest, nie wdając się jednak w szczegółowe chemiczno-fizyczno-matematyczne rozważania. Na nasz użytek wystarczy wiedzieć, że skalą tą mierzy się poziom kwasowości i zasadowości różnych roztworów wodnych. Poziom ów ma istotne znaczenie dla kondycji i zdrowia większości żywych organizmów, które, jak wiadomo, w dużej części składają się z wody.

Znaczenie poziomu pH wody dla organizmu człowieka

Jako że koszula najbliższa ciału, zajmijmy się najpierw w kontekście omawianego tematu sami sobą. Oto niektóre funkcje, jakie w organizmie człowieka pełni woda:

  • będąc doskonałym rozpuszczalnikiem, tworzy idealne środowisko, w którym przebiegają wszystkie fizykochemiczne przemiany mające wpływ na nasze procesy życiowe,
  • reguluje ciepłotę naszego ciała,
  • pomaga w pozbywaniu się z naszego ciała toksycznych produktów, powstających w wyniku przemiany materii,
  • transportuje w naszym ciele wszystkie składniki niezbędne do funkcjonowania wszystkich naszych organów,
  • jest głównym składnikiem krwi,
  • nawilża śluzówki, gałki oczne i stawy.

Ową wyliczankę moglibyśmy jeszcze wydłużyć o kolejne pozycje, jednak już tylko na podstawie tego, co tutaj wymieniliśmy, staje się oczywiste, że jakość wody i jej fizykochemiczny skład musi mieć dla naszego ciała kolosalne znaczenie. Optymalny poziom pH dla wody w ludzkim organizmie wynosi od 8,0 do 9,5. Ów wskaźnik podobnie kształtuje się także dla większości innych ssaków. Jednakże już np. dla różnych roślin wartości te mogą skrajnie się od siebie różnić, o czym doskonale wiedzą ogrodnicy, działkowcy czy rolnicy. Jak jednak dowiadujemy się w firmie GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA ze Szczecina, poziom pH wody ma znaczenie nie tylko dla organizmów żywych.

Poziom pH wody w procesach technologicznych

Poziom pH wody ma również istotne znaczenie dla wielu różnych procesów technologicznych, a więc np. w produkcji, w pralnictwie, w przemyśle grzewczym itd. Niewłaściwe pH to oprócz twardości wody, zbyt dużej ilości w niej gazów oraz różnych związków i pierwiastków chemicznych, mikroorganizmów i fizycznych drobnych cząstek to główna przyczyna uszkodzeń, awarii oraz małej efektywności różnych systemów wodnych. Wartości pH dla różnych procesów produkcyjnych mogą znacząco się od siebie różnić. Tak na przykład przyjmuje się, że dla wody grzewczej optymalny poziom pH wynosi od 7 do 9.

Aby dostosować jakość wody do konkretnego procesu technologicznego, odpowiednio przygotowuje się ją poprzez użycie tzw. regulatorów pH, inhibitorów korozji, środki do usuwania kamienia, biocydy i różne inne środki konserwujące. Takie środki stosujemy między innymi w uzdatnianiu wody kotłowej. Dobranie odpowiednich środków dla konkretnej instalacji wodnej nie jest zadaniem łatwym, dlatego zaleca się, by zadanie to powierzyć specjalistom, którzy zaprojektują najwłaściwszy w danej sytuacji, kompleksowy system uzdatniania wody.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *