W jakich okolicznościach optymalne jest zastosowanie rusztowań podwieszanych?

rusztowania podwieszane

Rusztowania podwieszane są jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac budowlanych czy instalacyjnych w trudnodostępnych miejscach, położonych na dużych wysokościach. Z innymi rusztowaniami budowlanymi łączy je podobieństwo funkcji, natomiast odróżnia brak kontaktu z podłożem. W jakich sytuacjach rusztowania podwieszane są najekonomiczniejszą, a nawet jedyną opcją wykonania prac na wysokościach?

Zanim omówimy zastosowania rusztowań podwieszanych, warto poświęcić chwilę sytuacjom, w których ich zastosowanie będzie niecelowe lub wręcz niemożliwe. Dzieje się tak wtedy, gdy nie można ingerować nawet w najmniejszym stopniu w fasadę budynku. Jednak, jak przekonuje doradca z wypożyczalni sprzętu budowlanego i rusztowań Ramirent, jest to sytuacja wyjątkowa: – Rusztowania podwieszane stosuje się nawet w przypadku obiektów zabytkowych o dużej wartości kulturowej. Ich montaż może okazać się niecelowy, a nawet technicznie niemożliwy tylko w przypadku obiektów, których fasady składają się z wielkopowierzchniowych przeszkleń. W takiej sytuacji wykorzystywane są podesty wiszące.

Czym różni się rusztowanie wspornikowe od wiszącego?

Warto odnotować, że określenie rusztowania podwieszane są kategorią bardzo pojemną, do której w praktyce zalicza się wiele bardzo różnych typów rusztowań. Ich wspólną cechą jest brak kontaktu z podłożem. Wszystkie dostępne odmiany i modele rusztowań podwieszanych można podzielić na rusztowania wspornikowe i wiszące, które odróżnia sposób montażu na ścianie.

Rusztowania wspornikowe skonstruowane są w ten sposób, że pomosty robocze opierają się na wspornikach (konsolach) przytwierdzonych do fasady lub na wysuwnicach, czyli belkach wystających przez otwory w murze. Natomiast pomosty rusztowania wiszącego znajdują się poniżej elementów łączących rusztowanie z fasadą. Ten typ konstrukcji wymusza dodawanie kolejnych poziomów w odwrotnej kolejności niż w rusztowaniu wspornikowym, czyli od góry do dołu. Wybór rusztowania o określonym kierunku rozbudowy jest podyktowany warunkami panującymi w konkretnym obiekcie – kolejnością prowadzenia prac, ich charakterem czy lepszą dostępnością miejsca prowadzenia prac z powierzchni ziemi lub z dachu budynku.

Kiedy warto rozważyć zastosowanie rusztowania podwieszanego?

Jak już zostało powiedziane, rusztowania podwieszane znajdują zastosowanie w pracach na wysokościach i w trudnodostępnych częściach obiektów. Oto kilka przykładów zastosowań:

  • remonty wież i bardzo wysokich budynków – w przypadku tego typu obiektów budowanie tradycyjnego rusztowania jest zazwyczaj bardzo kosztowne – jeżeli prace dotyczą wybranej części wieży (czy fasady) budowa pełnego, wysokiego na kilkadziesiąt metrów rusztowania nie ma uzasadnienia ekonomicznego,
  • nieodpowiednie podłoże gruntowe – ekstremalnym przykładem jest fasada budowli licująca z urwiskiem czy wąwozem lub wznosząca się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego – w takich warunkach umocnienie gruntu lub zbudowanie odpowiednich podpór byłoby znacznie kosztowniejsze niż podwieszenie rusztowania wprost na fasadzie,
  • nieodpowiednie podłoże konstrukcyjne – to częsta sytuacja w przypadku remontów wież kościelnych wyrastających z płaszczyzny dachu, którego zabytkowa lub zbyt słaba konstrukcja wyklucza bezpieczne i nie destrukcyjne posadowienie rusztowania tradycyjnego – zastosowanie rusztowania wiszącego pozwala rozpocząć budowę konstrukcji od góry i w ten sposób uniknąć jakiejkolwiek ingerencji w poszycie dachowe obiektu,
  • podwieszane rusztowania dekarskie – stosowanie takich rusztowań nie jest jeszcze powszechną praktyką, lecz duża liczba wypadków przy wykonywaniu prac dekarskich powinna skłaniać do zastanowienia się, czy przy bardziej skomplikowanych realizacjach poprzestawać wyłącznie na linach asekuracyjnych, czy zdecydować się na rusztowanie podwieszane, które zapewnia nie tylko łatwy dostęp i komfort pracy przy wykonywaniu obróbek na brzegach połaci dachowej, ale też stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed upadkiem z dużej wysokości.

Zasady bezpieczeństwa przy montażu rusztowań podwieszanych

Ustawianie wszystkich rusztowań i korzystanie z nich wymaga rygorystycznego zachowania zasad bezpieczeństwa. Jest to szczególnie istotne w przypadku rusztowań podwieszanych. W świetle obowiązujących przepisów prawa budowlanego rusztowania nie zostały zakwalifikowane jako obiekty budowlanymi i w związku z tym nie wymagają uzyskania pozwolenia ani nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia. Jednocześnie zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które nakazuje stawiać rusztowania w oparciu o instrukcję dostarczoną przez producenta lub projekt stworzony na potrzeby konkretnej realizacji.

Zamówienie projektu, który określi sposób montażu i wykaże dopuszczalne obciążenia, wydaje się leżeć w interesie wykonawcy. Budowanie tego typu konstrukcji w sposób intuicyjny i nieuporządkowany może stwarzać niepotrzebne zagrożenia w trakcie montażu i późniejszej eksploatacji rusztowania.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *