W jakim celu przeprowadza się restrukturyzację firmy?

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy stanowi dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, które borykają się z dużymi trudnościami finansowymi. Umożliwia bowiem ich reformację w sposób, pozwalający zachować majątek dłużnika przy jednoczesnej realizacji zobowiązań wobec wierzycieli. Z naszego artykułu dowiesz się, w jaki sposób przebiega restrukturyzacja, kto ją przeprowadza oraz jakie jej rodzaje wyróżniamy.

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowania restrukturyzacyjne wdrażane są w tych firmach, które są albo zagrożone niewypłacalnością, albo już są niewypłacalne. Restrukturyzacja firmy w wielu przypadkach może stanowić korzystniejszą alternatywę dla postępowania upadłościowego, w którym następuje likwidacja majątku dłużnika.

W zależności od zaistniałej sytuacji finansowej firmy oraz jej aktualnych potrzeb, wprowadzane są różne działania restrukturyzacyjne. Niezależnie od rodzaju, wszystkie mają jeden cel – zachować majątek dłużnika i umożliwić sprawną realizację jego zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli.

Restrukturyzacja firmy – kto ją przeprowadza?

Dłużnik ma prawo decydować o tym, jaki rodzaj działań restrukturyzacyjnych będzie najbardziej odpowiedni. Wybór właściwej procedury jednak nie należy do łatwych zadań. Wymaga on bowiem fachowej wiedzy i doświadczenia. Dlatego też wielu dłużników zwraca się po pomoc do profesjonalistów, którymi są licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni. Dzięki temu zapewniają oni swoim firmom bezpieczny i skuteczny przebieg reform, które są przeprowadzane w najbardziej odpowiedni dla danej firmy i jej aktualnej sytuacji sposób.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

„Postępowanie o zatwierdzenie układu to rozwiązanie odpowiednie dla tych dłużników, którzy znajdują się w początkowej fazie kryzysu. Przeprowadza się je w sytuacjach, kiedy suma wierzytelności spornych, uprawniających do głosowania nad układem, nie przekracza 15% sumy wierzytelności, uprawniających do głosowania nad układem. Procedura postępowania tego rodzaju przeprowadzana jest bez ingerencji sądu. Nie wnika ona także zbytnio w sprawy firmy i polega na zawarciu układu, który następuje po głosowaniu wierzycieli. Zbieraniem głosów zaś zajmuje się dłużnik” – wyjaśnia nasz rozmówca, doradca restrukturyzacyjny z firmy Marshal Lion Group.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Ten rodzaj postępowania przeznaczony jest dla firm, które znajdują się we wstępnej fazie kryzysu finansowego na etapie pierwszych komorniczych postępowań egzekucyjnych.

Przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego następuje wówczas, gdy suma wierzytelności spornych, uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności, uprawniających do głosowania nad układem.

Tutaj, podobnie jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, także mamy do czynienia z zawarciem układu z wierzycielami. Różnica polega na tym, że dochodzi do niego po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe zaś to rozwiązanie dla tych firm, wobec których prowadzone są już liczne postępowania egzekucyjne.

Jego wprowadzenie następuje w sytuacjach, w których suma wierzytelności spornych, uprawniających do głosowania nad układem, nie przekracza 15% sumy wierzytelności, uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe pozwala dłużnikom na zawarcie układu po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzycieli.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne to czwarty i ostatni rodzaj działań restrukturyzacyjnych. Ten typ reform to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które znajdują się w bardzo poważnym kryzysie finansowym. Postępowanie sanacyjne jest przeprowadzane również w sytuacjach, w których inne, wyżej wymienione działania restrukturyzacyjne, zakończyły się fiaskiem.

Na procedurę sanacyjną składają się czynności prawne oraz faktyczne, których celem jest poprawa sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz przywrócenie jego zdolności do realizacji aktualnych zobowiązań.

Należy tutaj także wspomnieć o tym, że wszystkie podejmowane w czasie postępowania sanacyjnego działania odbywają się pod ochroną przed egzekucją komorniczą. Dlaczego? Otóż takie rozwiązanie sprawia, że dłużnik ma możliwość prowadzenia działań sanacyjnych oraz zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *