Kiedy małżonce przysługują alimenty?

W określonych przypadkach żona może otrzymać od swojego byłego męża alimenty. Co więcej, może również wnioskować o nie jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Oczywiście, o alimenty może również wnioskować mąż.

Najczęściej alimenty kojarzymy z koniecznością ich płatności na dzieci, ale warto pamiętać o tym, że istnieje on również w innych przypadkach, między innymi pomiędzy małżonkami. Wzięcie rozwodu nie oznacza końca więzi z byłym małżonkiem. Pomimo zakończenia małżeństwa nadal istnieć może obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami. Kiedy małżonce lub małżonkowi przysługują alimenty?

Prawo do uzyskania alimentów po rozwodzie zależy przede wszystkim od tego, czy doszło do wyznaczenia osoby winnej rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli druga połowa została uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa, wówczas nie będzie mogła żądać żadnych świadczeń alimentacyjnych, natomiast może być zobowiązany do płatności alimentów. W sytuacji, gdy rozwód został orzeczony bez wskazania winnego lub też oboje małżonków ponoszą winę, wówczas każdy z nich może ponosić obowiązek alimentacyjny i każdy może też wnioskować o alimenty, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie wymagania.

Przede wszystkim o alimenty od małżonka można wnioskować wtedy, gdy po rozwodzie żyje się w niedostatku. W tym przypadku żądanie musi być związane z usprawiedliwionymi potrzebami i ewentualne alimenty ustalane są w wysokości odpowiadającej możliwościom zarobkowym i majątkowym osoby, która ma je płacić. O alimenty można też wnioskować, gdy rozwód może spowodować znaczne obniżenie standardu życia.

W niektórych przypadkach istnieje także możliwość wnioskowania o alimenty w trakcie małżeństwa, na przykład wtedy, gdy pomimo trwania więzi nie prowadzi się wspólnego gospodarstwa, co związane jest z brakiem odpowiednich środków.

Więcej informacji na temat alimentów od byłego małżonka można znaleźć na stronie internetowej KB-adwokaci.pl. Strona KB-adwokaci.pl należy do Kancelarii Adwokackiej Kłosiński Bulesowski posiadającej szerokie doświadczenie w sprawach rodzinnych.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *