Metody nabycia maszyn rolniczych – zakup czy leasing?

Kagro

Choć zakup maszyn rolniczych wciąż cieszy się sporą popularnością, coraz więcej rolników stawia na alternatywne metody finansowania swojego gospodarstwa. Decydują się na przykład na leasing. Dzięki takiemu rozwiązaniu można korzystać z pojazdów i maszyn przy niewielkim zaangażowaniu własnego kapitału. Ale czy rzeczywiście jest to opłacalne? Sprawdzamy.

Jak działa leasing maszyn rolniczych?

Leasing na zakup maszyn rolniczych może przyjąć dwie formy.

  • Leasing operacyjny

Można go porównać do dzierżawy. Czasowe przekazanie w użytkowanie jest krótsze niż okres faktycznego zużycia maszyny, natomiast amortyzacja jest po stronie leasingodawcy. Trzeba wiedzieć, że leasing operacyjny zaliczany jest do usług (jest to ważna informacja w kontekście rozliczania podatku VAT). Tak więc leasingodawca kupuje we własnym imieniu maszynę rolniczą i wypożycza ją rolnikowi, a ten korzysta z niej w ustalonym czasie. Rolnikowi przysługuje prawo wykupienia na własność sprzętu za określoną wartość końcową.

Podatek VAT jest odprowadzany każdorazowo wraz z ratą płaconą przez rolnika. Wartość końcową sprzętu również powiększa się o VAT. Klient zobowiązany jest do wpłacenia jednorazowej opłaty wstępnej, a następnie do opłacania comiesięcznych faktur za raty leasingowe przez określony w umowie czas. Czy takie rozwiązanie jest korzystne? Jak wyjaśnia specjalista z firmy Kagro: „Dla klienta leasing operacyjny jest o tyle korzystny, że oszczędności wynikające z formy odprowadzania podatku zmniejszają faktyczne wydatki finansującego”.

  • Leasing finansowy

Działa na podobnej zasadzie co pożyczka. Kupujący musi wówczas zaliczyć maszynę rolniczą do swojego majątku i sam ją amortyzować. Natomiast podatek VAT od rat leasingowych jest płatny jednorazowo za cały okres trwania umowy.

Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym

Główna różnica bazuje na tym, kto jest faktycznym właścicielem sprzętu. W przypadku leasingu operacyjnego głównym zarządcą jest firma leasingowa, natomiast nabywca może mieć prawo zakupu przedmiotu leasingu dopiero po zakończeniu umowy leasingowej. Przy leasingu finansowym kupujący staje się właścicielem maszyny wraz ze spłaceniem ostatniej raty „kredytu”.

Leasing czy zakup? Co się bardziej opłaca?

Głównym argumentem przeciwników zakupu sprzętu rolniczego za gotówkę jest to, że może być to problematyczne finansowo i logistycznie. Jednorazowa inwestycja na poziomie kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy może negatywnie odbijać się na funkcjonowaniu gospodarstwa, i to nawet przez wiele miesięcy. Ale także leasing nie jest pozbawiony wad.

Trzeba mieć na uwadze, że leasingodawca musi płacić raty leasingowe nawet wówczas, gdy przedmiot leasingu jest w naprawie. Również w sytuacji, gdy rolnik zechce wykupić maszynę przed upływem minimalnego okresu zawartego w umowie, musi zapłacić wartość rynkową danego sprzętu. Jeśli okaże się, że jest to koszt znacznie wyższy niż wartość pozostałych do spłaty rat, to wówczas będzie to bardzo nieopłacalne rozwiązanie.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *