Obowiązkowe szkolenia BHP. Kto i kiedy musi je przejść?

tajemnice przedsiębiorstwa

Nie da się ukryć, że dostęp do wiedzy ma ogromną moc i wartość. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje mogą stanowić klucz do sukcesu i utrzymania przewagi nad konkurencją, dlatego tak ważna jest odpowiednia ich ochrona. Czym dokładnie jest tajemnica przedsiębiorstwa i w jaki sposób skutecznie ją zabezpieczyć?

Tajemnica w działalności gospodarczej

W funkcjonowaniu przedsiębiorstw mamy do czynienia z wieloma informacjami, które nie są przeznaczone do wiadomości publicznej. Kwestię tę szczegółowo reguluje ustawa z dnia 16.04.1993 roku mówiąca o tajemnicy przedsiębiorstwa jako o wszelkich danych, które posiadają wartość gospodarczą, czyli mogą realnie przełożyć się na zyski firmy, a które powinny być specjalnie chronione. Przepisy jasno wskazują, że ujawnianie, przekazywanie czy też wykorzystywanie tego typu danych zalicza się do bezprawnych działań w ramach nieuczciwej konkurencji. Do tajemnic przedsiębiorstwa, czyli informacji nieuprawnionych do ujawniania osobom postronnym należą:

  • Informacje przedsiębiorcy – to wiedza mająca wartość gospodarczą, na którą składają się m.in. informacje techniczne, w tym dotyczące konkretnych rozwiązań technologicznych, a także informacje organizacyjne;
  • Dane uzyskiwane od innych osób – dane osobowe kontrahentów, szczegóły kontraktów czy zobowiązań.

Przykładem dokumentów objętych tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być np. kosztorysy zaopatrzenia, listy aktywów i pasywów czy też plany rozwojowe.

Jak chronić tajemnice przedsiębiorstwa?

Wspomniana wcześniej ustawa dotycząca zakazu nieuczciwej konkurencji z jednej strony określa definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, a z drugiej wskazuje przedsiębiorców jako osoby odpowiedzialne za podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania poufności tych danych. W tym celu wykorzystuje się różne narzędzia. Jednym ze sposobów może być procedura patentowania, która jednak nie znajdzie zastosowanie w przypadku niektórych informacji np. dotyczących kwestii organizacji pracy. Najczęściej w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wykorzystuje się rozwiązania prawne polegające na wdrożeniu wewnętrznych procedur, np. regulaminów, klauzuli czy umów o zakazie konkurencji, a także rozwiązania techniczne w formie monitoringu, kontroli dostępu czy dozoru fizycznego. Jeżeli w przedsiębiorstwie mamy do czynienia z informacjami niejawnymi, w takiej sytuacji konieczne jest stworzenie kancelarii tajnej, czyli szczególnie chronionego pomieszczenia. Zajmują się tym firmy, np. 4Tel Partner, specjalizujące się w bezpieczeństwie informacji. Umiejętne wykorzystanie metod ochrony prawnej to podstawa skutecznego zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *