Jak odpowiednio skalibrować drukarkę?

ZiZaKo

Usługa kalibracji drukarek przez firmy zewnętrzne wykonywana jest najczęściej zdalnie. Polega ona na wydrukowaniu kostek pomiarowych na kalibrowanej maszynie. To jednak nie koniec – uzyskane arkusze muszą zostać jeszcze przesłane do pomiarów spektrofotometrycznych. To one odpowiadają za odpowiednie wyznaczenie profilu drukarki. Czy proces ten został właściwie wykonany, można sprawdzić, dokonując kolejnego wydruku.

Kalibracja drukarki – co należy wiedzieć?

Specjaliści zaznaczają już na wstępie, że proces kalibracji drukarki w stosunku do zadania profilowania monitora jest znacznie prostszy, aczkolwiek wymaga poświęcenia większej ilości czasu. Prostota wynika z faktu, że urządzenie to ma niewielką liczbę parametrów do skonfigurowania. Natomiast ilość czasu jaki należy przeznaczyć na przeprowadzenie czynności, uzależniona jest od ilości poszczególnych kolorów i ich samodzielnego skanowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrupulatne ich przesłanie, tak by się nie pomylić, gdyż to znacznie utrudnia prace. Ważnym utrudnieniem jest również ilość profili drukarki, która uzależniona jest od liczby stosowanych rodzajów papieru. Co więcej, specjaliści z ZiZaKo wyjaśniają, że proces kalibracji należy powtórzyć po każdej zmianie atramentów.

Jak przeprowadzić proces kalibracji?

Ważnym etapem jest odpowiednie przygotowanie do procesu kalibracji. W pierwszej kolejności należy wybrać drukarkę i skonfigurować aplikację poprzez podanie parametrów takich jak: nazwa urządzenia, typ stosowanego papieru, rodzaj atramentów oraz istotne nastawy jej sterownika. Kolejnym krokiem jest wskazanie typu wzorca kolorów. Czynność ta może wiązać się z koniecznością wykonania kilku wydruków w formacie A4.

Po uzyskaniu wydruków można przystąpić do ich wczytania do komputera. Co ważne, kalibrując drukarkę atramentową, należy poczekać do momentu ich wyschnięcia. Należy zaznaczyć, że spektrofotometr używany w procesie kalibracji drukarki różni się od kolorymetru stosowanego w ustawianiu monitora w zakresie własnego referencyjnego źródła światła. Jego wykorzystanie wiąże się z oświetleniem papieru i przekazaniem do komputera cyfrowej informacji o barwie. Chcąc więc właściwie ustawić kolory, należy w pierwszej kolejności skalibrować sam spektrofotometr.

Proces ten nie jest trudny, aczkolwiek może zająć odrobinę czasu, zwłaszcza osobom nie mającym praktycznego doświadczenia. Ułatwieniem jest rozsądne wybranie wzorca, bez wielostronicowych wydruków. Należy zaznaczyć, że wyniki pomiarów porównywane są z wzorami CMYK znajdującymi się w oprogramowaniu sterującym. Wszystkie odchyłki są zapamiętywane jako korekta i zapisywane w profilu.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *