Odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach

Zimą dobrze odśnieżone i przejezdne drogi są podstawą bezpieczeństwa ruchu. W tym celu konieczne jest odśnieżanie i likwidacja śliskości, co można osiągnąć kilkoma metodami.

Kto jest odpowiedzialny

W okresie zimowym utrzymywanie dróg w odpowiednim stanie jest sprawą bardzo istotną. Za stan dróg odpowiadają zarządy dróg wojewódzkich, których siedziby znajdują się w stolicach województw. Do ich głównych zadań należy wtedy zapewnienie pojazdom przejazdu po drogach i zminimalizowanie utrudnień.

W zimie bieżące utrzymanie dróg wymaga wprowadzenia odmiennego zakresu robót, niż w pozostałych porach roku. Wszystkie działania polegają bowiem na walce z warunkami atmosferycznymi, a ich celem jest utrzymywanie ciągłości ruchu drogowego i stworzenie jak najbardziej korzystnych warunków dla ich uczestników – zauważa ekspert z firmy Park M.

Metody odśnieżania

Gdy pada śnieg konieczne jest regularne odśnieżanie dróg, ponieważ gruba pokrywa tego opadu uniemożliwia pojazdom bezpieczne poruszanie się. W tym celu najczęściej drogi posypywane są solą, czego efekty widoczne są niemal od razu. Przede wszystkim z dróg znika zarówno śnieg, jak i lód. Droga staje się czarna, co ułatwia kierowcom prowadzenie pojazdów. Niestety, metoda ta nie jest przyjazna dla środowiska – sól wsiąka w glebę przez co wiosną drzewa i rośliny usychają.

Alternatywą dla stosowania soli jest stosowanie chlorku wapnia wymieszanego z substancjami, które mają zapobiegać korozji i pomóc w utrzymaniu prawidłowego zakwaszenia gleb . Do tego sposobu wciąż jednak ciężko nam się przekonać. Niektóre miasta z kolei decydują się na użycie żwiru lub ekologicznego piasku.

Optymalnym rozwiązaniem jest odgarnianie śniegu i posypywanie solą gołoledzi.

Likwidacja śliskości

Śliskość zimowa jest zjawiskiem występującym na drogach z powodu tworzenia się na jezdniach warstwy lody bądź ubitego lub zlodowaciałego śniegu. Śliskość na drogach zwalcza się poprzez jej zapobieganie i likwidację.

Zapobieganie zimowej śliskości polega na uodpornieniu nawierzchni drogi, by nie powstawała na niej warstwa zlodowaciałego śniegu. Można dokonać tego przez pokrycie nawierzchni środkami chemicznymi, które obniżają temperaturę zamarzania wody.

Jeśli chodzi o likwidację, to doprowadzić do niej można poprzez usunięcie lodu lub ubitego/zlodowaciałego śniegu z nawierzchni drogi przy wykorzystaniu środków uszorstniających, mechanicznych lub obu łącznie.

Zapisz

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *