Rezerwacja kursu w kantorze. Na czym to polega?

kursu walut

Każdy klient, planując zakup obcej waluty, chciałby uzyskać najkorzystniejszy kurs. Sytuacja ta dotyczy zarówno osób regularnie wymieniających walutę, jak i korzystających z tej możliwości sporadycznie. Głównym problemem jest fakt, że w ciągu kilku dni kurs może bardzo się zmienić, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść nabywcy. Aby nie stresować się, ile zapłaci się za walutę, można zarezerwować kurs w kantorze. Na czym polega ta usługa?

Kurs walutowy – co warto o nim wiedzieć?

Pod pojęciem kursu walutowego należy rozumieć cenę waluty wyrażoną w innej. Jej moc jest ściśle uzależniona od stanu gospodarki kraju zagranicznego. Ponadto poziom kursu walut uzależniony jest od wielu czynników. Do najważniejszych zaliczyć można:

  • PKB – jego wzrost zapewnia poprawę stanu gospodarki, co w konsekwencji doprowadza do wzrostu kursu,
  • poziom stóp procentowych – sytuacja na rynku, w której stopy procentowe wzrastają sprawia, że kraj staje się atrakcyjny dla kapitału zagranicznego. Konsekwencją jest wzrost popytu na walutę krajową,
  • inflacja – tempo wzrostu cen,
  • sytuacja polityczna – na wysokość kursów walutowych ma również wpływ działalność polityków. Najkorzystniejsze są sytuacje, w których polityka gospodarcza sprzyja rozwojowi wolnego rynku, dzięki czemu państwo jest bardziej atrakcyjne dla inwestorów,
  • dług publiczny – im wyższy, tym niższa wartość nabywcza waluty, czego konsekwencją może być uzależnienie od obcego kapitału,
  • bezrobocie – im niższe, tym wyższy poziom kursu walutowego.

Część z przytoczonych czynników nie ulega częstym i regularnym zmianom. Wiele z nich mierzone jest w dłuższym czasie, z uwagi na fakt, iż nie zmieniają się z dnia na dzień. Dużo szybciej rynek walut reaguje na zmiany stopy procentowej czy wypowiedzi kluczowych polityków, które mogą prowadzić do natychmiastowego wzrostu bądź spadku rangi kraju.

Czym jest rezerwacja kursu w kantorze?

Specjaliści z Kantoru Cent wyjaśniają, że rezerwacja kursu to dokonanie zlecenia wymiany waluty w momencie, w którym osiągnie ona określony z góry kurs. Jest to rozwiązanie, które warto rozważyć zwłaszcza w sytuacji, gdy funduszy nie są potrzebne w danej chwili. Pozwala ono bowiem utrzymać najkorzystniejszą sytuację. Warto również zwrócić uwagę, że jest to komfortowa propozycja pozwalająca zaoszczędzić czas i nerwy na regularnym śledzeniu kursów.

Co prawda usługa ta jest najczęściej oferowana przez kantory internetowe, jednak warto ją rozważyć. Jej ogromną zaletą jest również fakt, że wystarczy jedynie wypełnić krótki formularz i ustalić kurs, po jakim dana kwota może zostać wymieniona, a później przeprowadzić transakcję przed upływem wyznaczonego terminu.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *