Spaliny. Charakterystyka i skład chemiczny

Spaliny to produkt uboczny, wytwarzany przez każdy silnik spalinowy. Współcześnie, w okresie powszechnych starań o ochronę środowiska i niwelację emitowanych przez pojazdy substancji toksycznych, rzadko kiedy zastanawiamy się, z czym właściwie walczymy. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie – jakie szkodliwe substancje wydostają się z samochodów i w jaki sposób szkodą środowisku naturalnemu?

Przyczyny powstawania spalin

Spaliny silnikowe to mieszaniny substancji w różnych stanach skupienia. Przeważnie występują w formie gazów, choć nie tylko. Wraz z obniżaniem się temperatury spalin emitowanych z silnika, wzrasta w nich względny udział substancji ciekłych oraz stałych.

Przyczyn powstawania rozmaitych składników spalin można wymienić wiele. Do głównych z nich należą całkowite lub częściowe spalanie paliwa i oleju, dysocjacja termiczna składników spalin, liczne procesy towarzyszące spalaniu paliwa (np. utlenianie azotu zawartego w powietrzu) czy procesy zachodzące z udziałem składników spalin w atmosferze.

Skład chemiczny spalin

Składniki chemiczne spalin silnikowych możemy uszeregować według różnorodnych kryteriów. Do wiodących produktów spalania całkowitego należą przede wszystkim dwutlenek węgla, woda oraz trójtlenek siarki.

Produktami spalania niecałkowitego są węglowodory oznaczane jako HC lub THC, z kolei produkty spalania niezupełnego stanowią: węglowodory HC i ich pochodne, tlenki węgla, siarki i azotu oraz m.in. sadza, dymy, popioły czy liczne metale ciężkie i związki organiczne. Substancji tego typu można by wymieniać bez liku. Wszystkie oddziałują szkodliwe na zdrowie ludzkie.

Oczywiście wśród substancji są również takie, które nie szkodzą organizmom żywym bądź też występują w spalinach w małych stężeniach. Często jednak oddziałują one nieprzyjaźnie na środowisko naturalne, wpływając np. na rozwój efektu cieplarnianego w atmosferze. Są to m.in. dwutlenek węgla, metan, amoniak i podtlenek azotu.

W walce przeciwko zanieczyszczeniom

Do substancji nieszkodliwych dla ludzi i środowiska należą właściwie tylko tlen, azot i wodór. Pokazuje to, jak wiele mamy do zrobienia w kwestii ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Na szczęście ostatnie lata to czas wzmożonego wyścigu w walce ze spalinami. Dzięki nowoczesnym technologiom – katalizatorom, wysokosprawnym silnikom oraz licznym dodatkom do utylizacji spalin, samochody emitują mniej nieczystości niż kiedyś.

Sukcesywnej redukcji ulega większość form zanieczyszczeń. Nawet pozornie ciężkie do usunięcia cząstki są poskramiane przez niezawodne filtry. Zmniejszono również udział szkodliwych składników chemicznych, których nie da się całkowicie wyeliminować. Za przykład służy ograniczanie emisji dwutlenku węgla, poprzez zmniejszenie spalania.

Nowe rozwiązania zabezpieczają również osoby, mające stały kontakt ze spalinami. Chodzi tu przede wszystkim o pracowników sektora motoryzacyjnego, przebywających w zajezdniach, garażach czy stacjach obsługi pojazdów. Technologie odsysaczy spalin efektywnie usuwają spaliny emitowane przez układy wydechowe pojazdów podczas prób silnikowych, regulacji czy też diagnostyki. Przy ekonomicznie optymalnym wyciągu powietrza i prostej obsłudze, odsysacze umożliwiają usunięcie całości emitowanych spalin na zewnątrz. Urządzenia cechują się dużą poręcznością – można je mocować bezpośrednio do stropów, słupów czy ścian. Co ważne, technologie są dostępne na wyciągnięcie ręki, naprawdę tanim kosztem. Przykładowe odsysacze spalin znajdziemy w wybranych punktach sprzedaży i dystrybucji, takich jak wrocławska hurtownia wentylacyjna Centrowent.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *