Sprawdzone standardy obsługi informatycznej

Sprawna obsługa informatyczna to dziś warunek niezbędny do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Powinna ona dostarczyć skutecznych i wygodnych narzędzi pracy, zminimalizować ryzyka, zadbać o efektywność kosztową środowiska informatycznego, a jednocześnie pozostać niewidoczną dla biznesu, pozwalając mu koncentrować się na kluczowych działaniach operacyjnych. Dla osiągnięcia tak zdefiniowanych warunków, obsługa informatyczna dla firm opierana jest wyłącznie na rozwiązaniach organizacyjnych i controllingowych, o zweryfikowanej w praktyce i powszechnie uznanej skuteczności.

Obsługa informatyczna dla firm, to nic innego jak kompleksowe, profesjonalne wsparcie informatyczne przedsiębiorstwa. Taki zewnętrzny dział informatyczny ma za zadanie wspierać realizację celów biznesowych, poprzez dostarczanie skutecznych narzędzi pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego firmy i rozwiązywanie problemów technicznych. Najczęściej współpraca obejmuje: pełną odpowiedzialność nad funkcjonowaniem IT, zarządzanie serwerami, wdrażanie oprogramowania, serwisowanie sprzętu, zarządzanie kopiami zapasowymi danych.

Umowy SLA i model usługowy
Umowy poziomu usług (Service Level Agreement, SLA) definiują w sposób szczegółowy zakres obsługi informatycznej świadczonej na rzecz zleceniodawcy, określając mierzalne parametry każdej z usług składowych i szczegółowy koszt związany z jej świadczeniem. Mechanizm ten pozwala zleceniodawcy na zrównoważenie swoich oczekiwań wobec obsługi IT oraz jego skłonności do ponoszenia kosztu takiej usługi informatycznej. Niezmiernie istotną korzyścią jest także sposób rozliczeń finansowych, pomiędzy zleceniodawcą i dostawcą usług informatycznych, możliwy dzięki kontraktom SLA. Polega on, z grubsza rzecz ujmując, na korygowaniu miesięcznych opłat o opusty wynikające z niepełnej realizacji poziomów poszczególnych usług, zdefiniowanych w zawartych kontraktach.

TCO i efektywności kosztowa rozwiązań IT
Koncepcja całkowitego kosztu posiadania (Total Cost of Ownership, TCO) opiera się o uznanie, iż koszty wykorzystania rozwiązań informatycznych nie kończą się na fakturach płaconych przez firmę dostawcom usług i narzędzi IT. Znaczna bowiem część kosztów wynika z przestojów, czasu zdobywania wiedzy przez użytkowników, pomocy koleżeńskiej, a przede wszystkim niewystarczającej ergonomii i efektywności stosowanych rozwiązań informatycznych. Uwzględnienie TCO przy negocjacji kontraktu IT może przynieść wymierne korzyści zarówno dostawcy usługi (powiększając zakres obsługi informatycznej) jak i ich odbiorcy (zmniejszając całkowite koszty korzystania z rozwiązań IT).

Nadzór na bezpieczeństwem prawnym
Zapewnienie legalności oprogramowania stanowi warunek oczywisty dla sprawnej usługi IT. W świetle różnorodnych form licencjonowania oraz nieujednoliconego często środowiska informatycznego firm, stanowić on może jednak wyzwanie wymagające stosowania rozbudowanych narzędzi monitoringu. Dodatkowym aspektem, koniecznym do uwzględnienia w ramach obsługi informatycznej dla firm jest uregulowanie własności intelektualnej baz danych oraz struktury aplikacji i interfejsów aplikacyjnych, stanowiących efekt wzajemnej współpracy biznesu zleceniodawcy oraz dostawcy usługi IT.

Zdefiniowane tutaj, kilka z filarów, na których opiera się usługi obsługi informatycznej, nie gwarantują jeszcze jej sprawności i efektywności. W połączeniu jednak z profesjonalizmem i zaangażowaniem usługodawcy, mogą istotnie zwiększyć szanse na efektywną, obustronnie korzystną, wieloletnią współpracę klienta i dostawcy usług informatycznych.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *