Ubezpieczenia dla firm. Przegląd rozwiązań

Ubezpieczenia dla firm

Przedsiębiorcy w sposób szczególny powinni dbać o ubezpieczenie od nieprzewidzianych sytuacji biznesowych. W grę wchodzi nie tylko dobro jednostkowe, ale także sprawy całej firmy, która świadczy usługi na rzecz innych osób. W sieć zobowiązań włączony jest zatem krąg wszystkich kontrahentów, kredytodawców i wspólników, którzy zdecydowali się na nawiązanie relacji z przedsiębiorstwem. Jakie są więc najpopularniejsze ubezpieczenia dla firm?

Ochrona majątku firmy

Ochrona majątku firmowego to chyba najpopularniejszy typ ubezpieczenia dla biznesu. Jak sama nazwa wskazuje, ochronie podlegają wszelkie dobra materialne zgromadzone w czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kradzieże i uszkodzenie mienia to coś, co zdarza się stosunkowo często i warto być przygotowanym na niespodziewane sytuacje.

Jak przekonuje ekspert z Poznańskiego Banku Spółdzielczego: „Ubezpieczyciele proponują różne warunki i warianty ubezpieczenia majątkowego, ale najpopularniejsze usługi obejmują zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu do określonej wartości pieniężnej”.

Ubezpieczenie zdrowotne i/lub spłaty pożyczki

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca ulegnie wypadkowi lub będzie musiał mierzyć się z chorobą. Długa rekonwalescencja lub pobyt w szpitalu mogą powodować czasową niezdolność do pracy. Ubezpieczyciele oferują wówczas opcję wykupienia ubezpieczenia, które podwyższy świadczenie zdrowotne. W grę wchodzi także uruchomienie tzw. assistance medycznego, które obejmuje prywatnego lekarza, rehabilitację, specjalistyczne badania i/lub transport medyczny.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują na czas choroby także obniżenie raty pożyczki lub linii kredytowej. W razie śmierci, niezależnie od przyczyny zgonu, można liczyć np. na kilkaset tysięcy złotych, które bliscy zmarłego przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na przykład na spłatę zobowiązań.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Kolejnym ubezpieczeniem firmowym będzie tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. To produkt, który chroni przed wydatkami na pokrycie szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

Kiedy ono obowiązuje? Na przykład w sytuacji, gdy dochodzi do przeniesienia chorób zakaźnych na terenie firmy lub gdy wskutek działalności przedsiębiorstwa doszło do szkód w środowisku naturalnym.

Takie rozwiązanie okaże się pomocne także wówczas, gdy zostanie wypuszczony wadliwy produkt lub gdy uszkodzeniu ulegnie mienie powierzone.

Ubezpieczenie dla władz spółki

Jeśli jesteś Członkiem Zarządu, rozsądnym wyborem będzie wybór ubezpieczenia dopasowanego specjalnie do potrzeb spółek. Taki produkt zabezpiecza przed ponoszeniem kosztów z tytułu wysunięcia zarzutów o niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Członek Zarządu nie musi wówczas pokrywać kosztów obrony i odszkodowania ze środków majątku osobistego. Co ważne, tego typu ubezpieczenia dedykowane są również osobom zarządzającym fundacjami i spółdzielniami.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *