Jak zostać policjantem? Poradnik dla kandydatów

forum policyjne

Kim jest policjant?

Policjant to funkcjonariusz publiczny, który stoi na straży prawa i porządku publicznego. Policjant ma za zadanie zapobiegać i zwalczać przestępczość, chronić życie i zdrowie ludzi oraz mienie. Policjant może pełnić służbę w różnych jednostkach i specjalnościach Policji, takich jak patrol, drogówka, kryminalna, antyterrorystyczna, prewencja czy dochodzeniowo-śledcza.

Jakie są wymagania do służby w Policji?

Aby zostać policjantem, trzeba spełnić szereg kryteriów formalnych i zdrowotnych. Niektóre z nich to:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • ukończenie 18 lat
 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
 • nieposzlakowana opinia
 • zdolność fizyczna i psychiczna do służby w Policji
 • brak przeciwwskazań lekarskich
 • brak uzależnienia od alkoholu lub narkotyków

Jak przebiega rekrutacja do Policji?

Rekrutacja do Policji jest prowadzona przez komendy wojewódzkie Policji, które ogłaszają nabór kandydatów na swoich stronach internetowych lub w lokalnej prasie. Rekrutacja składa się z kilku etapów:

 1. Zgłoszenie się do postępowania kwalifikacyjnego – kandydat musi złożyć odpowiednie dokumenty, takie jak podanie o przyjęcie do służby w Policji, kwestionariusz osobowy, oświadczenia o niekaralności i nieposzlakowanej opinii, zaświadczenie o ukończeniu szkoły i inne.
 2. Test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji – kandydat musi odpowiedzieć na 40 pytań dotyczących m.in. prawa, organizacji i zadań Policji, etyki zawodowej i technik interwencji.
 3. Test sprawności fizycznej – kandydat musi wykazać się odpowiednim poziomem kondycji fizycznej poprzez wykonanie ćwiczeń takich jak bieg na 1000 metrów, podciąganie na drążku, skłony tułowia czy rzut piłką lekarską.
 4. Postępowanie sprawdzające – kandydat poddawany jest badaniom psychologicznym i lekarskim oraz sprawdzeniu przez Biuro Spraw Wewnętrznych i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 5. Lista rankingowa – na podstawie wyników testów i postępowania sprawdzającego tworzona jest lista rankingowa kandydatów, którzy zostają zakwalifikowani do szkolenia zawodowego podstawowego.

Jak wygląda szkolenie zawodowe podstawowe?

Szkolenie zawodowe podstawowe trwa 12 miesięcy i odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Policji. Szkolenie obejmuje następujące moduły:

 • moduł ogólny – wprowadzenie do służby w Policji, prawo konstytucyjne i administracyjne, prawo karne i procesowe, prawo cywilne i rodzinne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, etyka zawodowa i obywatelska
 • moduł specjalistyczny – taktyka interwencji policyjnej, techniki samoobrony i użycia broni palnej, techniki negocjacji i mediacji, techniki śledcze i dochodzeniowe, techniki ruchu drogowego i prewencji
 • moduł praktyczny – staż w jednostce Policji pod opieką opiekuna stażu

Po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego kandydat otrzymuje stopień aspiranta Policji i rozpoczyna służbę w wybranej jednostce.

Gdzie znaleźć więcej informacji o rekrutacji do Policji?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji do Policji, możesz odwiedzić oficjalną stronę internetową praca.policja.pl, gdzie znajdziesz aktualne informacje o naborze, wymaganiach, testach i dokumentach. Możesz także skontaktować się z komórką do spraw doboru w swojej komendzie wojewódzkiej lub powiatowej Policji. Jeśli chcesz wymienić się opiniami i doświadczeniami z innymi kandydatami lub policjantami, możesz także zajrzeć na forum policyjne, gdzie znajdziesz wiele cennych porad i wskazówek.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *