Ścianka szczelna i ścianka Larsena – rodzaje ścianek oporowych

stalowych ścianek szczelnych

Przed omówieniem zasadniczego tematu nieco o fizyce Wszystko ma związek z prawami dynamiki sformułowanymi przez Newtona, a konkretnie z ich drugą zasadą mówiącą, że jeśli w inercjalnym układzie odniesienia siły działające na jakieś ciało nie równoważą się, to owo ciało porusza się i to ruchem przyspieszonym. Takim ciałem może być np. jakaś skarpa ziemna, która potrafi się osunąć już tylko pod własnym ciężarem. Działanie siły takiego ciężaru równoważymy przy pomocy tzw. ściany oporowej.

Przeznaczenie ścian oporowych

Ściany oporowe mogą zabezpieczać skarpy mostów, tuneli, nasypów i dróg, schody, ściany domów, osuwiska, wykopy, brzegi zbiorników o zmiennych poziomach wody, wały przeciwpowodziowe, ściany domów i mogą być stosowane jeszcze w wielu różnych innych sytuacjach. Mury, czy też ściany oporowe mogą być, w zależności od potrzeb, bardzo rozmaicie skonstruowane. Spośród nich szczególnie często spotykane są tzw. mury grawitacyjne, inaczej masywne budowane z kamienia, betonu lub innych podobnych materiałów. Nierzadko stosowane są tutaj także konstrukcje bardziej złożone konfigurowane z wielu różnych, zupełnie odmiennych materiałów. My jednak tutaj zajmiemy się głównie ścianami wspornikowymi, a więc tworami zagłębianymi w podłożu, do których należą także ścianki szczelne, a wśród nich jedna z jej odmian, czyli ścianka Larsena. Wiedzę o tych konstrukcjach zaczerpnęliśmy, rozmawiając ze specjalistami z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” z Warszawy.

Ścianki szczelne stalowe jak konstrukcje oporowe

Powszechnie wiadomo, że stalowe ścianki szczelne służą przede wszystkim do zabezpieczania wykopów, a konkretnie to chronią ich skarpy. Już we wstępie do naszego artykułu zauważyliśmy, że każda skarpa może się osuwać już pod własnym ciężarem. Dokładnie to samo może się dziać ze skarpami ziemnych wykopów. Siłą przeciwstawiającą się temu zjawisku jest opór ścianki szczelnej, czyli suma jej własnej odporności na zginanie oraz nacisk gruntu wywierany na jej zagłębioną część. Ponieważ prawa fizyki są uniwersalne, to nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, by ścianki szczelne pełniły funkcje ścian oporowych także w innych, wskazanych na początku poprzedniego rozdziału przypadkach. Szczególnym przypadkiem oporowych ścian wspornikowych jest tzw. ścianka Larsena. Jednakże jej odmienność wynika jedynie z odmiennego profilu stalowego stosowanego do jej budowy; nazywany on jest grodzicą lub też brusem Larsena. Owe profile są umieszczane w gruncie tak samo, jak grodzice wszystkich innych stalowych ścianek szczelnych.

Ścianki Larsena często stosowane są do umacniania i uszczelniania wszelkiego rodzaju nabrzeży oraz do budowy tzw. koferdamów, czyli tymczasowych konstrukcji hydrotechnicznych.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *