Układy sterowania pompami. Ich rola i znaczenie

przedsiębiorstwa FluidControl

Właściwy dobór i ustawienie wydajności pompy do aktualnego zapotrzebowania, wymaga stosowania rozmaitych urządzeń kontrolno-pomiarowych i zintegrowania ich ze sterownikami obsługującymi silnik. Wykorzystanie oddzielnych elementów w celu zbudowania układu sterowania pompą bywa kłopotliwe i kosztowne, nie tylko na etapie projektowania, ale też eksploatacji.

Dobry układ sterowania pompą – korzyści

Dla osiągnięcia jak najlepszej efektywności pracy pompy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych (zwłaszcza tych ponoszonych na energię służącą zasilaniu urządzenia) zaleca się stosowanie elektronicznych układów sterowania prędkością obrotową silnika pompy.

Pionierskim rozwiązaniem na rynku techniki pompowej jest niewątpliwe urządzenie HYDROVAR – inteligentny system sterujący, który samodzielnie dopasowuje wydajność pompy do bieżącego zapotrzebowania. Układ sterowania pompami HYDROVAR z przetwornicą częstotliwości samodzielnie kontroluje prędkość silnika przez przekształcenie stałego napięcia i częstotliwości z linii zasilania.

Jak działa sterownik HYDROVAR?

„Podczas serwisowania układów pompowych u nowych klientów, którzy oddają pod naszą opiekę stare instalacje, wykonane przez inne firmy, często dostrzegamy jeden istotny problem – opowiada nasz rozmówca z przedsiębiorstwa FluidControl. Mamy tu na myśli przewymiarowanie układów hydroforowych, a więc stosowanie rozwiązań nadwydajnych, a przez to zbytecznie energochłonnych. Korzyści płynące ze stosowania nowych układów sterowania HYDROVAR są najbardziej widoczne u takich klientów, którzy wyraźnie i szybko odczuwają oszczędności płynące z modernizacji istniejących zestawów pompowych”.

Układ z przetwornicą częstotliwości HYDROVAR steruje zestawem przez ustawienie stałego ciśnienia, stałego przepływu, krzywej systemowej bądź z wykorzystaniem zewnętrznego sygnału. Co ważne, urządzenie jest w stanie całkowicie zatrzymać pompę lub hydrofor przy zerowym zapotrzebowaniu lub w przypadku problemów z wodą, a więc zabezpiecza pompy przed pracą na sucho.

HYDROVAR wyposażony jest w pełen zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej. Czujniki błędu, zbyt wysokiej temperatury falownika i silnika zabezpieczają cały zestaw pompowy przed ewentualnymi przepięciami i spadkami napięcia.

Z punktu widzenia użytkownika pompy istotne są rozwiązania z zakresu automatyki. Układ sterowania HYDROVAR samodzielnie i automatycznie uruchamia testy poprawności działania. Również automatycznie odbywają się cykliczne zmiany pomp podstawowych i rezerwowych. Dodatkowo w urządzeniu zapisywane są wszystkie informacje o błędach i sygnałach awaryjnych z falownika. Wszystko to znacznie ułatwia obsługę i konserwację pompy lub zestawu hydroforowego, a jednocześnie zwiększa jego trwałość i bezpieczeństwo.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *