Uprawnienia elektryczne a energetyczne. Podobieństwa i różnice

uprawnienia SEP

Elektryka i energetyka dla wielu osób są pojęciami o podobnym znaczeniu. W rzeczywistości obejmują dwie różne grupy urządzeń i instalacji, zajmując się ich budową, instalacją, działaniem i usuwaniem awarii. Do pracy w każdej z tych branż są niezbędne odpowiednie uprawnienia – elektryczne typu G1 lub energetyczne typu G2. Czym się one różnią i jakie są między nimi podobieństwa?

Czym są uprawnienia SEP?

Pojęcie uprawnień SEP często pojawia się w różnych ofertach pracy czy propozycjach kursów zawodowych w ośrodkach szkoleniowych. Dla większości osób jest ono niezrozumiałe, a jeśli budzi określone skojarzenia, to przede wszystkim z zawodem elektryka. Być może wynika to z faktu, że SEP jest organizacją, która wystawia certyfikaty z uprawnieniami do pracy w zawodach z grupy G. W rzeczywistości zakres uprawnień, jakie można zdobyć w ramach SEP, jest znacznie szerszy i obejmuje trzy typy umiejętności:

 • G1 – uprawnienia elektryczne,
 • G2 – uprawnienia energetyczne,
 • G3 – uprawnienia gazowe.

W ramach każdego z nich dodatkowo można jeszcze uzyskać kwalifikacje do pracy w określonej dziedzinie elektryki, energetyki czy gazownictwa. Są to specjalizacje, które pogłębiają określony obszar wiedzy i przygotowują do wykonywania zadań np. rzeczoznawcy czy biegłego sądowego w danej grupie.

Elementy wspólne uprawnień z grupy G1 i G2

W ujęciu ogólnym każda z grup uprawnień wiąże się z koniecznością poznania, przećwiczenia w praktyce i utrwalenia wiedzy o innej grupie urządzeń czy instalacji. Jednak ponieważ wszystkie one wymagają zdania egzaminu SEP, kursy przygotowawcze, które organizuje Ośrodek Szkoleniowy Galileum z Zabrza, obejmują kilka wspólnych elementów. Ich poznanie i opanowanie stanowi niezbędny warunek pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Zaliczają się do nich:

 • prawo energetyczne, czyli wszelkie przepisy, których stosowanie jest wymagane podczas projektowania, budowy czy napraw instalacji elektrycznych i energetycznych,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, dzięki której jest możliwe nadzorowanie pracy instalacji i urządzeń, a także zachowanie bezpieczeństwa podczas eksploatacji czy napraw,
 • urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, których zadaniem jest sterowanie i zabezpieczanie urządzeń z danej grupy,
 • zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji z danej grupy.

Uprawnienia typu G1 i G2 – różnice

Podstawowym elementem, jaki różni uprawnienia elektryczne i energetyczne, jest obszar ich wykorzystania. Uzyskanie uprawnień G1 kwalifikuje do pracy przy eksploatacji i dozorze urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych takich jak:

 • urządzenia i zespoły prądotwórcze, instalacje i sieci (w różnym zakresie napięcia),
 • urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy,
 • oświetlenie uliczne,
 • sieć trakcyjna,
 • elektroenergetyczna aparatura kontrolno-pomiarowa.

Z kolei osoby, które uzyskały uprawnienia typu G2, mogą pracować przy obsłudze:

 • kotłów parowych i wodnych, turbin, sprężarek,
 • sieci i instalacji cieplnych,
 • pieców przemysłowych, wentylatorów, dmuchaw, urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzeń do składowania i przeładunku paliw
 • urządzeń odbiorczych gorącej wody i pary,
 • ciepłowniczej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Wśród różnic, jakie pojawiają się w treści szkoleń na poszczególne uprawnienia, warto też wymienić wiadomości z zakresu ochrony przeciwporażeniowej. Obowiązują one tylko przyszłych elektryków.

Szkolenia z obu grup kończą się obowiązkowym egzaminem SEP.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *