Bezpieczeństwo żywności a kontrole zapobiegawcze

bezpieczeństwo żywności

Kontrole zapobiegawcze to działania podejmowane przez firmę w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów. Bezpieczeństwo żywności zakłada kilka rodzajów testów prewencyjnych, które pomagają ocenić ogólne procesy w firmie, stan urządzeń sanitarnych, łańcuch dostaw i inne czynniki mające wpływ na ostateczny produkt.

Czy zwykłe kontrole nie wystarczą, by zapewnić bezpieczeństwo żywności?

Większość firm spożywczych przeprowadza kontrole prewencyjne i monitoruje wiele obszarów w swojej organizacji. Bierze się tu pod uwagę m.in.:

  • występowanie alergenów w produktach,
  • odpowiednie informacje na etykietach,
  • maksymalizację czystości na linii produkcyjnej,
  • przeszkolenie personelu.

Testy mogą być zaprojektowane w celu zapobiegania chorobom przenoszonym przez żywność, ale mają też wyznaczać kierunek dla zmian w podejściu do zasobów naturalnych i ekologii.

Jednak niektóre firmy mają tak wiele zbędnych procesów w swoim działaniu, że trudno jest nazwać krok, który jest kontrolą prewencyjną. Konieczne jest więc opracowanie spójnego planu, ustanowienie zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo żywności i podążanie wedle harmonogramu, by można było mówić o zachowaniu wszystkich środków ostrożności.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa żywności, w tym prewencyjnych środków nadzoru, dostępne są na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/h21-fspca-prewencyjne-srodki-nadzoru-w-bezpieczenstwie-zywnosci/.

Kto przeprowadza kontrole zapobiegawcze?

Kontrole zapobiegawcze oznaczają oparte na ryzyku, racjonalnie odpowiednie procedury, praktyki i procesy. Przeprowadzane są one przez osobę przeszkoloną z zakresu bezpieczeństwa żywności, znającą się na wytwarzaniu, przetwarzaniu, pakowaniu lub przechowywaniu produktów spożywczych.

Osoba posiadająca taką wiedzę jest specjalistą ds. kontroli prewencyjnych (PCQI), która współpracuje z innymi ludźmi w zespole, w tym z inżynierami czy mikrobiologami, aby stworzyć analizę zagrożeń i zidentyfikować punkty krytyczne w firmie.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *