Krótka historia systemów ERP: dziecko technologii i globalizacji

Nauka i technika, wbrew obiegowej opinii, nie lubią gwałtownych zmian. Obie w istocie rozwijają się ewolucyjnie, w dziesiątkach, setkach i tysiącach małych kroków.  W rzeczywistości każda dotychczasowa „rewolucja” naukowa czy technologiczna torowała sobie drogę jeśli nie kilkadziesiąt, to przynajmniej kilkanaście lat. Nie inaczej było i w przypadku „rewolucji” w zarządzaniu przedsiębiorstwami, wynikłej z rozwoju technologii informatycznych.

Systemy ERP nie wzięły się znikąd, a ich powstanie było naturalną konsekwencją wielu czynników. Powstanie owych systemów było skutkiem rozwoju technologii informatycznych, zarówno sprzętowych, jak i programistycznych, kształtowania się nowych idei z zakresu ekonomii czy teorii zarządzania oraz tendencji w światowej gospodarce (początkami globalizacji). Korzenie systemów ERP tkwią jeszcze w latach 50-tych XX wieku, gdy zaczęły powstawać pierwsze proste systemy zarządzania dostawami i zamówieniami czy analizy jakości oraz kosztów produkcji, które później rozwinęły się w oprogramowanie typu MRP i MRP II, czyli bezpośredniego protoplastę obecnych systemów klasy ERP.  Idea systemów ERP zaczęła się wyraźnie krystalizować na początku lat 90. ubiegłego wieku.

Dziecko technologii i globalizacji

Początki systemów ERP, czyli planowania zasobów przedsiębiorstw, wiążą się nierozerwalnie z gwałtownym rozwojem technologii komputerowej przełomu lat 80. i 90-tych XX wieku, w szczególności z pojawieniem się wydajnych i relatywnie tanich systemów obliczeniowych oraz tanich i pojemnych pamięci masowych. Mówiąc wprost, pojawiły się komputery wystarczająco wydajne i tanie, by można było je w szerokiej skali stosować w biznesie. Także i sam biznes stanął u progu zmian o skali wcześniej nieobserwowanej. Świat wyraźnie przyspieszył, a przedsiębiorstwa chcąc zachować konkurencyjność, musiały dochować tempa w globalnej gonitwie.

Już nie tylko produkcja

O ile systemy MRP/MRP II były zasadniczo adresowane jedynie dla przedsiębiorstw produkcyjnych (służyły bowiem wsparciu procesów typowych dla produkcji), to systemy ERP „rozszerzyły” zakres na inne przedsiębiorstwa – usługowe, finansowe. Systemy ERP umożliwiły bowiem analizę i optymalizację procesów oraz zasobów przedsiębiorstwa bez względu na profil jego działalności. Oprócz prostego zarządzania zamówieniami, produkcją, stanami magazynowymi, systemy umożliwiły bieżącą analizę wszelkich procesów, co otworzyło drogę do precyzyjnej analizy kosztowej i optymalizacji finansowej. To z kolei umożliwiło przeniesienie zarządzania na nowe poziomy – przedsiębiorstwa mogły już błyskawicznie reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową. W globalnym wyścigu o zysk, sprawne systemy ERP okazały się dla przedsiębiorstw warunkiem przetrwania. Pozwalając bowiem na precyzyjną optymalizację kosztów, mogły dać przysłowiowego dolara oszczędności na każdej sztuce wyrobu czy na każdej usłudze. A to w środowisku ostrej międzynarodowej konkurencji, decyduje już o biznesowym „być albo nie być”.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *