Ochronne powłoki dla maszyn i urządzeń

rozpuszczalnik

Urządzenia mechaniczne oraz elektrotechniczne w przeważającej części zbudowane są metali.

Tylko w wyjątkowych przypadkach są to metale szlachetne nieulegające utlenianiu i którym żaden preparat antykorozyjny nie jest potrzebny. W elektrotechnice dominuje miedź, a w częściach maszyn różnego rodzaju stopy metali, do których konserwacji stosowane są preparaty chemiczne zmniejszające ich tarcie, zużycie, a także przeciwdziałające powstawaniu nalotów korozyjnych, powodujących ich niszczenie. Preparatów ochronnych używa się także do ochrony wyrobu z gumy oraz tworzyw sztucznych.

Zwykle stosuje się dwu etapowy proces konserwacji urządzenia bądź jego części. Jako pierwszy użyty zostaje rozpuszczalnik. Najnowsze z nich usuwają wszelakie pozostałości smarów oraz brudu, eliminując także kurz, a po zakończeniu działania odparowują, nie pozostawiając śladów używania. Bardzo przydatne przy czyszczeniu wnętrz komputerów, także płytek drukowanych, a szczególnie przed i po naprawach z użyciem lutowania. Eliminują wszystkie niedoskonałości na stykach włączników i przełączników oraz przekaźników, wydatnie poprawiając wydajność sprzętu, a przy tym nie niszcząc powłok izolacyjnych. W etapie drugim należy zastosować preparat ochronny, zapobiegający tworzeniu się na elementach pracujących nalotów zmniejszających przewodność elektryczną oraz niszczących struktury materiałów. Używany w minimalnej ilości w elektrotechnice, a ze względu na konieczność nakładania mikroskopijnych warstw, polecany wyłącznie w sprayu.

Do metalowych elementów mechanicznych oraz części maszyn i urządzeń, narażonych na zwiększone tarcie oraz i lub na kontakt z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powinien być użyty preparat smarujący ułatwiający ich pracę, oraz eliminujący wszystkie niekorzystne wpływy otoczenia na chroniony materiał. Na niekorzystny wpływ najbardziej są narażone wszelkiego rodzaju przekładnie zębate (kruszarki, dźwigi, prozaiczne zębatki rowerowe), które w wypadku braku smarowania ulegają natychmiastowej degradacji i zniszczeniu. Natomiast wszystkie wyroby z gumy albo plastiku (np.: zderzaki samochodów, pontony) chronimy środkiem zawierającym silikon. Tworzy on ochronną, trudną do penetracji, a jednocześnie elastyczną powłokę, izolującą od otoczenia i nadającą materiałom nowszy, korzystniejszy wygląd.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *