Odzież robocza, a odzież ochronna – podstawowe różnice.

Wiele osób używa tych pojęć zamiennie, nie zdając sobie sprawy z tego, że odzież robocza i odzież ochronna to dwa pojęcia oznaczające zupełnie inny rodzaj ubioru.

Różnice pomiędzy odzieżą roboczą i odzieżą ochronną szczegółowo opisują przepisy BHP. Osoby pracujące w zawodach wymagających noszenia jednego bądź drugiego rodzaju odzieży powinny zapoznać się z tymi przepisami, by mieć świadomość tych różnic.

Odzież robocza to najprościej mówiąc strój, który pracownik nosi w miejscu pracy, a który zastępuje bądź ochrania przed zabrudzeniem jego własny ubiór. Ten rodzaj odzieży najczęściej stosowany jest w branżach, w których wymaga się bezwzględnej czystości podczas wykonywania obowiązków – np. w branży spożywczej, kosmetycznej czy medycznej.

Pojęciem odzieży roboczej określa się również strój, który determinuje przynależność pracownika do danej grupy zawodowej bądź jasno określa miejsce jego pracy i wykonywane obowiązki. Za odzież roboczą można więc uznać pracownicze uniformy noszone przez pracowników danej marki odzieżowej, pracowników restauracji, linii lotniczych itp.

W tym aspekcie odzieżą roboczą jest również wszelkiego rodzaju odzież jednorazowa, często wykorzystywana zwłaszcza w branży medycznej.

Tak więc odzież robocza Lublin to odzież, która spełnia głównie funkcje zastępcze i identyfikacyjne. Ten rodzaj odzieży nie podlega również żadnym restrykcyjnym normom i przepisom BHP.

Inaczej jest jeśli chodzi o odzież ochronną. Jak sama nazwa wskazuje odzież ta spełnia głównie funkcje ochronne i chronić ma pracownika przed różnego rodzaju zagrożeniami, które związane są z wykonywanymi w pracy czynnościami.

I tak zaliczamy tu odzież ognio i wodoodporną, odzież chroniącą przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi oraz przed różnego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi.

Zarówno odzież robocza jak i odzież ochronna to bardzo szeroki asortyment różnego rodzaju okryć. Wyróżnić tu można spodnie ogrodniczki, koszulki z krótkim oraz długim rękawem, kurtki, płaszcze, bluzy, kamizelki, nakrycia głowy, obuwie oraz rękawice robocze i ochronne.

Odzież ochronna podlega również odpowiednim przepisom i normom – istnieją szczegółowe wymagania dotyczące jej oznakowania oraz przeznaczenia.

Obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży roboczej spoczywa na pracodawcy. Jeśli rodzaj wykonywanej pracy wiąże się z określonymi zagrożeniami pracodawca musi dostarczyć zatrudnionym kompletne zestawy odzieży roboczej, która powinna być dostosowana do wykonywanych obowiązków i związanych z nimi zagrożeń.

 

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *