Progi jako doskonały sposób ograniczenia prędkości na terenach zabudowanych

Progi zwalniające

Przekroczenie dopuszczalnej maksymalnej prędkości to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Szczególnie dotkliwie skutki nieprzestrzegania ograniczeń prędkości odczuwają piesi, dla których zderzenie z rozpędzonym pojazdem zwykle kończy się poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Aby wymusić na kierowcach stosowanie się do znaków drogowych, w miejscach większego ryzyka często stosuje się progi zwalniające.

Próg zwalniający – co to takiego?

Próg zwalniający zalicza się do środków tzw. uspokojenia ruchu ulicznego – ich zadaniem jest zmuszenie kierowców do zwolnienia w danym miejscu i nieprzekraczania dopuszczalnej dozwolonej prędkości. W jaki sposób działają?

Progi zwalniające mają formę podłużnej wypukłości, biegnącej w poprzek drogi – wyjaśnia przedstawiciel firmy Andros – Zazwyczaj są to konstrukcje wykonywane z kostki brukowej lub, tak jak progi dostępne w naszej ofercie, prefabrykowane elementy z twardego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, które trwale mocuje się do powierzchni drogi. Zasada działania progu jest bardzo prosta – jeśli kierowca nie zmniejszy prędkości przed wjechaniem na próg, spowoduje to podbicie kół, tym mocniejsze, im większa prędkość najazdu. Z jednej strony jest to bardzo niekomfortowe dla kierowcy i pasażerów, z drugiej może prowadzić do poważnego uszkodzenia zawieszenia. Maksymalna prędkość do komfortowego i nieszkodliwego dla pojazdu najazdu wynosi około 30 km/h. Zastosowanie serii progów zwalniających na danym odcinku drogi, biegnącej np. przez teren zabudowany lub w pobliżu szkoły uniemożliwia kierowcy rozwinięcie nadmiernej prędkości, niejako zmusza go do zdjęcia nogi z pedału gazu i zachowania znaczniej większej ostrożności.

Zgodnie z przepisami miejsce w którym zamontowano progi powinno być oznaczone przy pomocy znaku A-11a z informacją, jak daleko od znaku zainstalowano próg. Progi są również oznaczane w taki sposób, by wyróżniały się na tle drogi. W tym celu barwi się je na czerwono lub stosuje żółte, dobrze widoczne w świetle reflektorów pasy.

Gdzie stosuje się progi zwalniające?

Progi zwalniające stosowane są na drogach, gdzie z względów bezpieczeństwa niezbędne jest wymuszenie na kierowcach większej uwagi oraz zmniejszenie prędkości. Są to drogi:

  • na osiedlach mieszkaniowych
  • w pobliżu szkół, przedszkoli, szpitali
  • gdzie występuje wyższe ryzyko wypadków, np. ze względu na kształt drogi bądź niedostatecznego poziomu oświetlenia

Zgodnie z przepisami progi mogą być montowane wyłącznie na prostych odcinkach dróg oraz w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od przejścia dla pieszych oraz 40 od skrzyżowania.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *