Jak wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków?

oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem zdecydowanie lepszym niż szambo ze względów ekonomicznych, ekologicznych i wygody użytkowania. Użytkowaniu szamba towarzyszą zazwyczaj niezbyt przyjemne wonie, co w przypadku oczyszczalni jest niemal niezauważalne. Należy jednak pamiętać, że nie istnieją bezobsługowe oczyszczalnie, a ich eksploatacja, choć stosunkowo łatwa, wymaga przestrzegania określonych zasad.

Regulacje prawne dotyczące budowy

Jak mówią nam specjaliści z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Łodzi, krytycznym momentem w eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest pozbycie się ścieku już oczyszczonego. Rzecz jest tu uregulowana przez Prawo Wodne, które dopuszcza w tym zakresie następujące rozwiązania:

  • zrzut do cieku lub zbiornika wodnego albo do otwartych wód przepływowych – wymaga pozwolenia wodno-prawnego
  • zrzut do gruntu przez studnię chłonną – niektóre jednostki administracyjne wymagają także w tym przypadku zezwolenia wodno-prawnego
  • drenaż rozsączający, czyli wprowadzenie ścieku oczyszczonego do gruntu; może być stosowany na gruntach o względnie dobrej przepuszczalności i wymaga większej działki
  • pakiety rozsączające, czyli maty lub moduły wykonane zazwyczaj z odpowiednich rodzajów wytrzymałego tworzywa sztucznego i zabezpieczone geowłókniną; te rozwiązania zapewniają dużą pojemność hydrauliczną i równomierne rozprowadzanie ścieku do gruntu
  • złoże (filtr) gruntowe podpowierzchniowe wykonywane najczęściej z odpowiedniego żwiru i posiadające powierzchnię wyliczoną na podstawie badań geologicznych i testu perkolacyjnego (badanie przepuszczalności gruntu)
  • kopiec rozsączający z zastosowaniem pompowni, która tłoczy do niego ściek; grubość gruntu pomiędzy dnem kopca a lustrem wód gruntowych musi wynosić tutaj co najmniej 1,5 m.

Jak widzimy przydomowe oczyszczalnie ścieków, niezależnie od ich rodzaju i konstrukcji muszą spełniać pewne wymogi określone prawem.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków?

Dokonanie właściwego wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się z rzetelnym zebraniem wszystkich niezbędnych w tym przypadku informacji o działce. Oto najistotniejsze z tych informacji:

  • Wielkość działki. Ten parametr może mieć znaczący wpływ na wybór technologii oczyszczania ścieków. Na dużej działce można zainstalować oczyszczalnię drenażową lub hydrofitową. Na mniejszych powierzchniach można montować oczyszczalnie tlenowe.
  • Warunki gruntowe. Tutaj najważniejsza jest przepuszczalność gruntów oraz poziom lustra wód gruntowych z uwzględnieniem wód podskórnych i użytkowych. Przy wysokim poziomie wód gruntowych w praktyce niemożliwy jest montaż oczyszczalni drenażowych (konieczność zachowania odległości 1,5 m od dna drenażu do wód gruntowych). W takim wypadku możliwy byłby jedynie drenaż kopcowy i zastosowanie przepompowni ścieków, co jest rozwiązaniem bardzo kosztownym. Zdecydowanie lepszym pomysłem w takiej sytuacji będzie montaż oczyszczalni biologicznej (tlenowej).
  • Ukształtowanie działki. Tutaj chodzi głównie o jej nachylenie w stosunku do poziomu.
  • Usytuowanie działki. Najistotniejsze jest tutaj jej położenie w stosunku do dróg dojazdowych, cieków oraz zbiorników wodnych i wód płynących.

Jak powiedzieliśmy we wstępie, nie istnieją oczyszczalnie absolutnie bezobsługowe i mimo że są one tańsze i wygodniejsze w stosowaniu niż zbiorniki bezodpływowe (szamba) to ich użytkownik musi przestrzegać pewnych podstawowych zasad, aby spełniały one należycie swoje funkcje. Mamy tu na myśli przede wszystkim stosowanie jedynie określonej grupy środków chemii gospodarczej, właściwe dozowanie bakteryjnych biopreparatów do oczyszczalni no i okresową, regularną kontrolę systemu. Nie są to czynności skomplikowane i użytkownik oczyszczalni samodzielnie poradzi sobie z jej obsługą i konserwacją.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *