Budowa domów pasywnych w świetle przepisów

dom pasywny

Założeniem domów pasywnych jest niewykorzystywanie do ogrzewania paliw nieodnawialnych, czyli gazu, oleju i węgla. Dom musi być zaprojektowany w taki sposób, aby na jego ogrzewanie wystarczyło pasywne pobieranie energii cieplnej. Składają się na nie ciepło generowane od ziemi, z promieni słonecznych, urządzeń gospodarstwa domowego, a także wytwarzane przez samych domowników.

Jak zdefiniować dom pasywny?

Głównym kryterium energooszczędności budynku jest uzyskanie odpowiedniego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową w celu ogrzewania i wentylacji. Oblicza się go według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27 lutego 2015 roku. Choć w obowiązujących aktach prawnych nie ma dokładnej definicji budynku pasywnego, według standardów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej musi on posiadać wskaźnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji poniżej 15 kWh/m2 w skali roku. Budynki standardowego budownictwa mają wskaźnik energooszczędności na poziomie 90-120 kWh/m2.

Budowa domu pasywnego a przepisy prawa miejscowego

Dom pasywny do poprawnego działania potrzebuje dużego nasłonecznienia. Z tego względu ich projekty uwzględniają dużą ilość okien od strony południowej i minimalne przeszklenia od strony północnej. W niektórych przypadkach stosuje się rozwiązanie polegające na przeszkleniu całej długości budynku. Dzięki temu uzyskuje się wysoki wskaźnik przenikania promieni słonecznych. Założenia domu pasywnego sprawiają, że bryła budynku jak i jego końcowy wygląd nie należą do standardowego budownictwa. Dlatego budowa może być ograniczona przez przepisy i akty prawa miejscowego. Mają one za zadanie definiować, jakiego rodzaju budynki mogą być stawiane w danym miejscu. W przypadku zabytkowego otoczenia nowoczesny budynek będzie wykluczony. To samo może się stać, jeśli w bliskim sąsiedztwie stoją znacznie wyższe zabudowania, które będą zasłaniały niezbędny w domach pasywnych dostęp światła słonecznego.

Budynki o niskim zużyciu energii od 2021 roku

Choć o wiele więcej informacji dotyczących domów pasywnych można znaleźć w aktach prawnych Unii Europejskiej niż w polskich przepisach, dotychczas nie wprowadzono kompleksowych uregulowań, które dotyczyłyby wyłącznie budownictwa niskoenergetycznego. Ekspert z firmy Super House w Tarnowskich Górach tłumaczy:” Z czasem domy pasywne będą coraz popularniejsze, bowiem według istniejących uregulowań prawnych opartych na przepisach Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowe budynki mają posiadać niemal zerowe zużycie energii”.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *