Do czego służą separatory ropopochodne?

Separatory

Separatory ropopochodne są urządzeniami niezbędnymi do zachowania właściwego oczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych przedostających się do systemu kanalizacyjnego, a pochodzących z terenów skażonych bądź z odbiorników, które mogą zawierać substancje takie jak oleje mineralne czy benzyna. Wszystkie wyłapane przez nie zanieczyszczenia są w nich przetrzymywane do momentu ich usunięcia przez specjalistyczne firmy. Separatory ropopochodne są urządzeniami niezbędnymi do zachowania właściwego oczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych przedostających się do systemu kanalizacyjnego, a pochodzących z terenów skażonych bądź z odbiorników, które mogą zawierać substancje takie jak oleje mineralne czy benzyna. Wszystkie wyłapane przez nie zanieczyszczenia są w nich przetrzymywane do momentu ich usunięcia przez specjalistyczne firmy.

Separatory ropopochodne – definicja i podstawy ich stosowania

Wody spływające do sieci kanalizacyjnej z terenów miejskich zawierają zanieczyszczenia ropopochodne. Ich przedostanie się do gleby czy też wód powierzchniowych może doprowadzić do zatrucia organizmów roślinnych i zwierzęcych. Stąd też stosowanie separatorów ropopochodnych w miejscach o podwyższonym ryzyku jest niezbędne. Do takich terenów można zaliczyć parkingi, stacje benzynowe, warsztaty, myjnie samochodowe.

Urządzenia te są wyposażone w specjalistyczny zbiornik, w którym zbierają się wszystkie zanieczyszczenia. Należy wiedzieć, że ich opróżnianie musi być przeprowadzane przez specjalistyczną firmę, mającą odpowiednie uprawnienia oraz sprzęt pozwalający zachować maksymalne bezpieczeństwo. Wszystko to musi odbyć się z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Jak działają separatory?

Proces wyłapywania zanieczyszczeń ze ścieków trafiających do sieci kanalizacyjnej odbywa się przy wykorzystaniu zjawiska sedymentacji i flotacji. Pierwsze polega na opadaniu cząstek stałych rozproszonych w cieczy przy wykorzystaniu grawitacji bądź bezwładności. Drugie natomiast pozwala odseparować ciało stałe od cieczy w przypadku cząsteczek o niższej gęstości.

Specjalista z FHU MiM wyjaśnia, że urządzenia te składają się z trzech obszarów, do których należą osadnik, komora separująca i strefa gromadzenia się cieczy lekkich. Pierwszy z nich znajduje się w dolnej części mechanizmu, a jego zadaniem jest wyłapywanie dużych i ciężkich zanieczyszczeń. Górna część to miejsce, w którym wyłapywane są ciecze lekkie, tj. o gęstości nie większej niż 0,95 kg/cm3. Ostatnia strefa to miejsce odpowiadające za stabilizowanie napływającej wody. Etap ten jest niezbędny do przeprowadzenia procesu stabilizacji. W zależności od rodzaju zastosowanego rozwiązania może ono być wyposażone we wkłady koalescencyjne, które z kolei pomagają w łączeniu drobnych kropel oleju w większe, ułatwiając przechodzenie procesu flotacji.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *