Na czym polega proces oznaczania pestycydów w żywności?

Żyjemy w czasach, w których zdecydowana większość produktów spożywczych ma w swoim składzie chemiczne substancje, pochodzenia sztucznego. Ich wniknięcie w żywność jest wynikiem między innymi stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie licznych środków ochrony roślin, takich jak pestycydy.  Czy można tego uniknąć i jaki poziom pestycydów w żywności jest możliwy do zaakceptowania z punktu widzenia zdrowia człowieka?

Czym są pestycydy?

Pod pojęciem pestycydy należy rozumieć substancje chemiczne, z których korzystają rolnicy i ogrodnicy przy zwalczaniu szkodników i zabezpieczania roślin przed licznymi chorobami, które mogłyby zniszczyć lub zdziesiątkować zbiory podczas żniw. Pestycydy to środki ochrony roślin, które niewątpliwie są potrzebne w ogrodnictwie i rolnictwie, ale ich stosowanie poddawane jest w dyskusje przez różne grupy interesu. Wzbudzają one liczne kontrowersje, a zwolennicy ekologicznej żywności zastanawiają się, czy nie można ograniczyć lub wyeliminować ich zastosowania w praktyce, dla dobra nas wszystkich.

Dzięki pestycydom poprawia się wydajność gospodarstw rolnych i ograniczane są lub nawet niekiedy całkiem eliminowane straty materialne, do jakich prowadzą szkodniki i choroby roślin. Niestety, nadmiar pestycydów jest groźny dla zdrowia i życia człowieka, a także zagraża ekosystemom, w jakich żyjemy. Dlatego rolnicy i ogrodnicy z rozwagą oraz poszanowaniem prawa powinni stosować środki ochrony roślin, określane właśnie pod wspólną nazwą jako pestycydy.

Dopuszczalne poziomy pestycydów

Unia Europejska przygotowała wspólne dla wszystkich państw członkowskich regulacje prawne na temat stosowania pestycydów.  Zebrano je w ramach Rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG). Akt ten nakazuje badać poziom ich pozostałości w produktach spożywczych.

Produkty rolne i ogrodnicze muszą przejść badania laboratoryjne, które wykażą, czy nie zawierają zbyt wysokiego poziomu pestycydów. Pozwala na to precyzyjne oznaczanie pestycydów w żywności, którego dokonuje m.in. Polcargo. Ma to na celu wykrycie, w jakim stopniu w oferowanych klientom produktach pochodzenia roślinnego i wodnego znajdują się pozostałości pestycydów. Badania są realizowane na rzecz klientów chcących wprowadzić swoje produkty do sprzedaży i opierają się na zastosowaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej i gazowej ze spektrometrią mas.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *