Czy da się minimalizować ryzyko inwestycyjne?

Inwestowanie swoich oszczędności zawsze wiąże się z jakimś poziomem ryzyka. Z reguły jest tak, że im więcej środków przeznaczymy w celu ich pomnażania, tym ryzyko ich utraty rośnie. Jednocześnie to także wtedy można liczyć na o wiele większe zyski. Polacy nadal wykazują dużą dozę ostrożności w tym zakresie. Zamiast inwestować agresywnie, wybierają raczej produkty, w przypadku których nie istnieje ryzyko utraty pieniędzy. Okazuje się jednak, że można inwestować z dużą korzyścią, a przy tym minimalizować ryzyko inwestycyjne.

Inwestycje Polaków

Polacy boją się inwestować agresywnie, przez co dużo tracą. Tracą przede wszystkim możliwość osiągnięcia sporych zysków. Lokowanie środków na koncie oszczędnościowym czy w lokatach bankowych nie pozwoli na zarobek tak duży, jak w przypadku instrumentów, jakimi są fundusze inwestycyjne.

Nie powinniśmy obawiać się straty pieniędzy. Musimy za to przyjąć odpowiednią strategię, dzięki której nasze oszczędności będą się powiększać.

Nigdy nie inwestuj wszystkich oszczędności w jeden instrument.

Warto rozdzielać pieniądze na co najmniej kilka inwestycji. Ryzyko utraty wniesionego kapitału jest wtedy o wiele mniejsze, bo prawdopodobieństwo niepowodzenia wszystkich inwestycji jest naprawdę niewielkie.

Inwestuj niewielkie kwoty

Polacy przeznaczają na inwestycje nie więcej niż 10 000 złotych. Warto dodać, że fundusze inwestycyjne przewidują nabywanie jednostek uczestnictwa w cenie już od 50 złotych. Zakładając ich cały portfel ryzyko utraty całego kapitału jest znacznie minimalizowane.

Inwestycje w krótkim czy w długim okresie?

Chcemy zarabiać dużo i szybko. Zbyt impulsywne działanie i nie do końca racjonalne decyzje mogą nas sporo kosztować. Okazuje się, że to inwestowanie długoterminowe jest o wiele bardziej korzystne. Co prawda trzeba wtedy „zamrażać” środki na dłużej, ale przy agresywnych instrumentach to właśnie długi okres daje szansę na stabilizację sytuacji. Pewne jest również to, że inwestować należy regularnie.

Metody połączone

Osoby, które chciałyby pomnażać swoje oszczędności, ale boją się ryzyka inwestycyjnego, mogą skorzystać ze specjalnych produktów banków. Coraz większą popularnością cieszą się na przykład fundusze inwestycyjne z lokatą bankową. Wtedy kapitał dzielony jest na dwie części – jedna inwestowana jest w fundusze, druga przeznaczana jest na bezpieczną lokatę. Wtedy w najgorszej sytuacji inwestor straci tylko część wniesionych środków.

Wiedza

Pomimo iż każdy inwestor może skorzystać z pomocy doradców inwestycyjnych, to również sam powinien wykazywać w tym zakresie odpowiedni poziom wiedzy. Ryzyko inwestycyjne wzrośnie, jeśli inwestor będzie myślał tylko o zyskach. Niepewność zarobków jest jednak nieodłącznym elementem inwestycji agresywnych i trzeba o tym pamiętać. Wiedza pozwoli też optymalnie zarządzać portfelem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, dzięki czemu inwestor jest w stanie uratować wniesiony kapitał w odpowiednim momencie.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *