Inwestycja w naukę a gospodarka

Co ROKU 2007 ekonomiści z Cornell UniverSity, INSEAD i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) publikują Globalny Indeks Innowacyjności (Gii) – coroczny raport, w którym oceniają możliwości i wydatki gospodarek światowych pod kątem innowacyjno§ci. Tegoroczne sprawozdanie dostarcza danych na temat 142. krajów, które obejmują 94,9% populacji świata oraz 98,7% globalnego produktu krajowego brutto. Jak zmierzyć tak abstrakcyjne pojęcie, jak „innowacja”?

Badacze sporządzający GU wykorzystują 84 dane liczbowe określające m.in. polityczną stabilność gospodarki, warunki do zakładania nowej firmy, a nawet liczbę poprawek do haseł Wikipedii corocznie wprowadzanych w danym kraju. Oto najważniejsze ustalenia z tego roku: poziom wydatków na badania i rozwój na całym świecie ponownie wykazuje tendencję wzrostową po spadku na skutek światowego kryzysu finansowego. Na szczycie listy znajdują się te same kraje, co zwykle – głównie najbogatsze państwa Europy. Wszystkie kraje BRJC Brazylia, Rosja, Indie i Chiny – zajęły niższe lokaty niż poprzednio.

Wydatki na badania i rozwój rosną szybciej na rynkach rozwijających się niż w krajach wysoko rozwiniętych, a państwa takie, jak Kostaryka, Uganda i Mołdawia, mają zaskakująco  dobre wyniki, wziąwszy pod uwagę, jak skromnymi środkami dysponują

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *