Istotne parametry żurawi budowlanych.

MINI ŻURAWIE

Wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba podnoszenia pokaźnych gabarytowo ładunków na duże wysokości, konieczne jest użycie dźwigu. W praktyce dźwigi wykorzystywane są więc nie tylko podczas prac budowlanych; niezbędne są również w wielu zakładach produkcyjnych i wydobywczych, przy pracach przeładunkowych w portach oraz w rozmaitych firmach transportowych. Jakie parametry trzeba brać pod uwagę podczas wyboru żurawia?

Dobór żurawia do sposobu wykorzystania

Przygotowując się do zakupu lub wypożyczenia żurawia budowlanego, trzeba określić przede wszystkim dokładny sposób jego planowanego wykorzystania. Inne maszyny będą potrzebne podczas wznoszenia bardzo dużych budowli, np. bloków mieszkalnych czy wieżowców, inne zaś do prac montażowych wewnątrz budynków czy do wnoszenia rozmaitych elementów wyposażenia na wyższe kondygnacje domów jednorodzinnych.

„W pierwszym przypadku sprawdzi się tradycyjny, pełnowymiarowy dźwig budowlany. Natomiast w tej drugiej sytuacji wskazane będzie użycie nowoczesnego mini dźwigu przenośnego” – podpowiada nasz rozmówca z firmy MINI ŻURAWIE Paweł Michalczewski.

Bez względu na to, który rodzaj dźwigu będzie ci potrzebny, przed dokonaniem ostatecznego wyboru zapoznaj się z jego parametrami. Dzięki temu będziesz w stanie zorientować się, czy żuraw poradzi sobie w warunkach, w jakich masz zamiar go wykorzystać.

Najważniejsze parametry dźwigu

Najważniejsze parametry opisujące możliwości żurawia budowlanego to udźwig, wysięg i wysokość podnoszenia. Co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami?

Udźwig żurawia wyrażany jest w tonach [t]. Parametr ten określa maksymalny ciężar, jaki może unieść lub przemieścić w innej płaszczyźnie konkretny model dźwigu bez ryzyka jego uszkodzenia. W przypadku żurawi budowlanych udźwig zwykle uzależniony jest również od wysięgu. Dla przykładu posłużmy się mini dźwigiem Maeda CC985S-1, którego udźwig to 4.9t x 2.1m. Taki zapis oznacza, że dźwig może bezpiecznie unieść ładunek o masie 4.9 tony na wysokość 2.1 metra.

Wysięg żurawia wyrażany jest w metrach [m] i niekiedy nazywany też promieniem roboczym dźwigu. Wysięg informuje o maksymalnej odległości między osią obrotu żurawia a hakiem przy optymalnej konfiguracji wysięgnika i mierzony jest w poziomie.

Wysokość podnoszenia dźwigu wyrażana jest w metrach [m]. O tym parametrze co prawda wspomnieliśmy już wcześniej, jednak warto dodać tutaj jeszcze kilka słów. Wysokość podnoszenia dźwigu najczęściej określa maksymalną odległość między podłożem a poziomą osią haka w najwyższym punkcie nad ziemią. Niektóre żurawie mogą jednak nie tylko podnosić ładunki, ale także opuszczać je poniżej poziomu, na którym są ustawione. W takich sytuacjach żuraw opisywany jest dodatkową informacją na temat maksymalnej wysokości podnoszenia poniżej poziomu ziemi.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *