Charakterystyka prądownic hydrantowych

Bogdan Gil

Dostarczenie środków gaśniczych na miejsce działań strażaków wymaga użycia odpowiedniego sprzętu gaśniczego. W przypadku gaszenia pożaru wodą wykorzystuje się linie gaśnicze, nazywane też wężowymi, tworzone z zestawów łączących punkt poboru wody ze stanowiskiem gaśniczym. Na samym końcu linii wężowej znajduje się prądownica, umożliwiająca strażakowi regulowanie strumienia wody.

Prądownice wodne

Prądownicą określamy każde urządzenie, które służy do formowania strumienia cieczy. W pożarnictwie wyróżnia się prądnice wodne i śniegowe, czyli używane z gaśnicami CO2, a także proszkowe i wodno-pianowe. Jako urządzenie wylotowe linii gaśniczej, prądownica służy podawaniu środka gaśniczego w wymagane miejsce. To właśnie prądownica nadaje strumieniowi środka gaśniczego określony kierunek i kształt, czyli reguluje prąd gaśniczy.

Prądownice wodne znakowane są symbolem PW i liczbą określającą wielkość średnicy nasady łączącej urządzenie z linią wężową. Poszczególne typy prądownic różnią się od siebie m.in. rodzajem zaworów odcinających i nastawczych czy dyszami wylotowymi. Obecnie wyróżnia się prądownice wodne zwykłe, zamykane, uniwersalne i mgłowe.

Prądownice hydrantowe

Prądownica hydrantowa jest odmianą prądownicy wodnej i oznacza sią ją symbole PWh. Takie urządzenia wykorzystywane są w sytuacji, gdy środek gaśniczy pobierany jest z hydrantu, w przeciwieństwie do pozostałych prądownic wodnych, które współpracują z liniami zasilanymi motopompami bądź autopompami.

W ofercie firmy Bogdan Gil dostępne są uniwersalne prądownice hydrantowe producenta SUPRON 3, które umożliwiają podawanie zarówno prądów zwartych (skutecznych przy gaszeniu rozwiniętych pożarów zewnętrznych) oraz rozproszonych (zalecanych do gaszenia ognia wewnątrz pomieszczeń, przy dogaszaniu i do ochrony obiektów znajdujących się niedaleko strefy spalania). Ustawienie prądownicy w pozycji zamkniętej ułatwia zmianę stanowiska gaśniczego i pozwala na bardziej oszczędne gospodarowanie wodą.

Obrotowa część chwytowa prądownicy SUPRON 3, służąca do bezpośredniej regulacji rodzajem i wydajnością strumienia, wykonana jest z tworzywa ABS, co przez zmniejszenie wagi urządzenia, ułatwia jego obsługę. Szczególnie istotną cechą opisywanych prądownic hydrantowych jest znaczna udarność i doskonała odporność na duże wahania temperatur, a także bezpośredni kontakt z substancjami oleistymi, tłuszczami i kwasami.

Wybierając prądownicę hydrauliczną trzeba zwrócić uwagę także na jej właściwości hydrauliczne, w tym dopuszczalny zakres ciśnienia roboczego, natężenie przepływu i wydajność przy zadanym ciśnieniu oraz szacowany zasięg rzutu strumienia wody.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *