Jak wykonać kosz dachowy?

kosz dachowy

Kosz dachowy to jeden z głównych elementów konstrukcji poszycia dachowego, które decydują o szczelności dachu wielospadowego. Ze względu na swoją konstrukcję powinien być wykonany bardzo starannie i z wykorzystaniem materiałów o dobrej jakości, ponieważ jego naprawa wymaga demontażu dużej części poszycia dachowego. Od sposobu wykonania kosza dachowego zależy też wygląd dachu i estetyka całego budynku.

Dlaczego na dachu potrzebny jest kosz?

W konstrukcji pokrycia dachowego jest wiele miejsc, które mają szczególne znaczenie ze względu na możliwość pojawienia się przecieku. Muszą one być wykonane szczególnie starannie i z uwzględnieniem wszystkich zasad sztuki dekarskiej. Do miejsc tego rodzaju należą okolice komina, gdzie trzeba zadbać o prawidłowe wykonanie obróbki blacharskiej i uszczelnienie jej styku z połacią dachu i połączenia ze ścianą zewnętrzną komina. Ważna jest również kalenica, która musi gwarantować nie tylko dobrą szczelność, ale także możliwość sprawnej cyrkulacji powietrza. Istotne są również obróbki przy rynnach: pas nadrynnowy odpowiadający za sprawne spływanie wody do rynny oraz podrynnowy chroniący deskę czołową i okap. Jednak miejscem, które wymaga największej uwagi ze względu na ilość spływającej wody, jest kosz dachowy – wyjaśnia ekspert z firmy Dachlux, która specjalizuje się w dostarczaniu pokryć dachowych.

Kosz dachowy jest elementem, który występuje na dachach wielospadowych. Musi być wykonany tam, gdzie połacie dachu stykają się ze sobą pod kątem rozwartym. Szczelność kosza dachowego jest bardzo ważna, ponieważ to właśnie w tym miejscu spływa znaczna część wody z obu łączących się połaci. Ze względu na sporą długość kosza, który biegnie od kalenicy aż do okapu, obciążenie tego fragmentu dachu jest szczególnie duże.

Montaż kosza dachowego

Kosz dachowy jest wykonany z blachy, mocowany na dodatkowych elementach konstrukcji nośnej poszycia oraz specjalnie uszczelniany. Do zainstalowania kosza dachowego potrzebne są dodatkowe wzmocnienia, a w niektórych przypadkach również fragment pełnego deskowania. Wzdłuż belki koszowej i prostopadle do niej mocowane są do krokwi deski lub płyty, które mają umożliwić ułożenie papy termozgrzewalnej lub membrany. W przypadku, gdy wykorzystywana będzie folia dachowa, wystarczające jest ułożenie dodatkowych łat wzdłuż miejsca lokalizacji kosza.

Na całej długości kosza musi być zainstalowana dodatkowa hydroizolacja dopasowana do rodzaju materiału użytego na dachu. Materiał izolacji kosza jest rozkładany jednym pasem od kalenicy w stronę okapu i szczelnie łączony z hydroizolacją dachu.

W tak przygotowanym miejscu układany jest metalowy kosz. Mocuje się go od góry, od miejsca połączenia z kalenicą aż do okapu za pomocą specjalnych spinek przytwierdzanych do łat. Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednio szczelnego połączenia w miejscu, w którym kosz wyprowadza spływającą wodę do rynny.

Pokrycie po obu stronach kosza powinno być odpowiednio uszczelnione w miejscu styku z koszem. Stosuje się tam zwykle specjalne elastyczne uszczelki. Ułożone na sąsiadujących ze sobą połaciach pokrycie, np. dachówki ceramiczne, nie łączy się ze sobą. Nad koszem zawsze powinna być pozostawiona szczelina o szerokości zapewniającej swobodne zsuwanie się śniegu.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *